Hoger beroep in grootschalig TBO-onderzoek Emerald: veroordelingen en vrijspraak

 

 

Philipsburg – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag A., de hoofdverdachte in het opsporingsonderzoek Emerald, veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig maanden. Een andere verdachte, voormalig parlementslid R. is veroordeeld tot twintig maanden celstraf. De verdachte M., destijds CEO van de Haven, is van alle aan hem gemaakte verwijten vrijgesproken. 

 

Het Hof heeft vastgesteld dat A. zich schuldig heeft gemaakt aan het oplichten van de Haven, het omkopen van toenmalig parlementslid R., het in bezit hebben van een vuurwapen en munitie en het plegen van belastingfraude. A. is vrijgesproken van het verwijt dat hij de Haven zou hebben opgelicht door bij de Haven valse facturen in te dienen. 

A., die optrad als PR-medewerker van de Haven en tegelijkertijd als consultant van een Amerikaans bedrijf waarmee de Haven een baggercontract had afgesloten, heeft de Haven opgelicht door een bedrag van USD 2,7 miljoen dat dit baggerbedrijf aan hem als consultant betaalde onder valse voorwendselen door te belasten aan de Haven. Daarnaast heeft A. parlementslid R. omgekocht door hem een geldbedrag van USD 370.000,- te betalen in ruil voor steun van R. aan het te sluiten baggercontract tussen de Haven en het Amerikaanse bedrijf.  

  1. heeft zich als parlementslid door A. laten omkopen voor voormeld bedrag van USD 370.000,-, heeft dit geld witgewassen en heeft daarnaast belastingfraude gepleegd. Naast de gevangenisstraf van twintig maanden heeft het Hof aan R. als bijkomende straf opgelegd dat hij voor de duur van vijf jaar niet mag worden verkozen tot lid van algemeen vertegenwoordigende organen. 

 

M., destijds eindverantwoordelijke van de Haven, is vrijgesproken van het oplichten van de Haven. Weliswaar heeft het onderzoek door het Hof uitgewezen dat vraagtekens kunnen worden geplaatst bij zijn doen en laten als CEO van de Haven, maar voor zijn betrokkenheid bij  oplichting van de Haven is naar het oordeel van het Hof geen wettig en overtuigend bewijs geleverd.   

De verdachten en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om beroep in cassatie bij de Hoge Raad in Nederland in te stellen.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: