Jaarverslag 2021: Retrospectus pro futuro Terugblikkend voor de toekomst

Vakantieplan 7 juli 2022 t/m 10 augustus 2022. Total Care Institute gaat de werld rond. Meldt uw kind aan vanaf 1 juni 2022. De enige vakantieplan die gedurende de hele vakantie loopt en de goedkoopste met de beste hoge kwaliteit.
Klik hier oom naar onze FaceBook te gaan: https://www.facebook.com/profile.php?id=100045700818054

 

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba heeft vandaag tijdens een persconferentie zijn jaarverslag en jaarrekening van
2021 aan het publiek gepresenteerd.
Het thema voor dit jaarverslag is ‘Retrospectus pro futuro’, met andere woorden: terugblikkend
voor de toekomst. In 2020 bestond het Hof 10 jaar als zelfstandige entiteit belast met de
rechtspraak in zes eilanden. Deze zelfstandigheid bracht met zich dat het Hof niet langer
gebruik maakt van de stafdiensten van de Landen, maar zelf zorg moet dragen voor het beleid
en implementatie ervan op de gebieden zoals hrm en financiën en andere bedrijfsvoering
specialismen.
Doordat het jaarverslag 2020 in het teken stond van de Corona pandemie, wordt in dit
jaarverslag wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om terug te blikken op, te reflecteren over
en om vooruit te kijken naar de positie van het Hof zoals ingebed in de constellatie die vanaf
2010 geldt. Middels (video) interviews met verschillende collega’s kunt u het resultaat zien van
deze exercitie over de periode 2010-2021.
Volgens het Jaarplan 2021 moest de focus van het Hof liggen op de verbetering en borging van
kwaliteit van de rechtspraak, op de ontwikkeling van leiderschap en op de verdere
digitalisering. Dit jaarverslag geeft ook een beeld van de realisatie van dit jaarplan en
bijbehorende projecten die in dat verband zijn uitgevoerd.
Verder wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen van het aantal zaken waarmee het Hof, zowel in
eerste aanleg als in hoger beroep, in 2021 te maken kreeg. Evenals in voorgaande jaren wordt
aandacht besteed aan spraakmakende zaken op de verschillende vestigingen van het Hof.
Lees het jaarverslag en de jaarrekening 2021 digitaal
Het Hof gaat ook mee met de digitale tijd en heeft dit jaar het jaarverslag en de jaarrekening
digitaal aan de ministers aangeboden. Bekijk het jaarverslag en de jaarrekening op je telefoon of
tablet door de QR code te scannen

 

 

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: