CAft ta konsehá Konseho di Minister di Reino pa duna Konseho di Minister di Aruba un instrukshon

Total Care Institute
Kinderdagverblijf en Naschoolse Opvang & Activiteiten
* Gekwalificeerde groepsleidsters
* Uw baby vanaf 6 weekjes oud
* Gevarieerde educatieve activiteiten
* Maandelijkse thema’s
* Het hele jaar door geopend
Bel of stuur een whatsapp bericht naar het nummer 5123160 voor nadere informatie en inschrijving
Klik hier oom naar onze FaceBook te gaan:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100045700818054

 

 

 

 

CAft ta konsehá Konseho di Minister di Reino pa duna Konseho di Minister di Aruba un instrukshon

 

Oranjestad – Kolegio di supervishon finansiero di Aruba (CAft) a Konseha Konseho di Minister di Reino (RMR) dia 13 di juli 2022 pa duna Konseho di Minister di Aruba un instrukshon. Pais Aruba mester limitá e défisit presupuestario maksimalmente na 2022 i realisá un surplus presupuestario for di 2023 pa di e forma aki yega na e redukshon di debe nesesario. 

 

Ya pa basta tempu CAft ta ekspresando su preokupashon tokante finansa públiko di Aruba. Tantu promé komo despues di e krísis di COVID-19 a kana vários trayekto di skucha tur dos banda, a base di e Ordenansa Nashonal tokante di Supervishon finansiero temporal di Aruba (LAft), i a informá RMR na diferente momentu tokante e situashon finansiero di Aruba, kual ta di preokupashon. Pa loke ta trata e presupuesto aprobá di 2022, CAft a konkluí atrobe ku Aruba no ta tumando sufisiente medida pa kontrolá e gastunan riba presupuesto den forma struktural i Aruba ta konfia demasiado riba oumento di entrada i riba koberturanan insidental pa konsolidashon di e presupuesto. 

 

Apesar ku ekonomia a mehorá fuertemente na 2021 i apesar ku pa 2022 tambe tin indikashon ku lo tin un rekuperashon robusto, e défisit di finasashon di Pais Aruba na 2022 ta yega e montante di AWG 227 mion, kual ta ekivalente na 4,0 porshento di e Produkto Interno Bruto (PIB). Esaki ta nifiká ku e debe di Aruba lo oumentá innesesariamente den 2022. Segun e presupuesto di mas aña, e debe lo sigui oumentá te 2026 i lo superá ampliamente AWG 6 miar. Konsekuentemente, e karganan di interes ta bai pone un preshon kada bes mas grandi riba finansa públiko. Den e periodo 2023-2027 Aruba lo mester paga mas ku AWG 4 miar bèk. Esaki ta nifiká ku lo mester refinansiá mayoria di Aruba su debe riba término kòrtiku.

 

Pais Aruba no ta tumando sufisiente medida pa kontrolá e gastunan riba presupuesto, i ta konfia demasiado riba oumento di entrada pa konsolidashon di e presupuesto. CAft ta mira riesgo grandi, tambe teniendo na kuenta e aktual subida di interes. CAft ta konsiderá ku ta nesesario pa bini ku medida pa limitá kresementu di e debe na 2022 i realisá un surplus presupuestario for di 2023, i di e forma ei yega na redukshon di e debe, pa por reanudá e kaminda pa un finansa públiko sostenibel. 

 

Awor ku a finalisá e trayekto di skucha tur dos banda den kaso di e presupuesto aprobá di 2022, CAft ta konstatá ku Aruba ta kumpliendo di forma sufisiente ku solamente un di e diestres rekomendashonnan. Lo por kumpli ku dos mas di e diestres rekomendashonnan, si riba término kòrtiku Aruba prosedé na implementashon di e medidanan, manera frismentu parsial di vakaturanan ku mester yena ainda (roll-overs) i kòrtamentu di e pagonan di overtime. Pa loke ta trata e sobrá rekomendashonnan, CAft ta konstatá ku Aruba no ta sigui nan òf no ta sigui nan sufisientemente. Konsekuentemente CAft ta yega na e konklushon ku no ta laga ni e presupuesto di 2022 ni e presupuesto di mas aña kumpli sufisientemente ku artíkulo 14 di LAft i e protokòl.

 

Mirando ku Aruba no ta demostrá sufisientemente ku e mes ta bai reanudá e kaminda pa finansa públiko sostenibel, CAft no ta mira ningun otro opshon ku konsehá un instrukshon. Ta keda na RMR pa disidí si en bèrdat ta bini un instrukshon, i, si esei ta e kaso, kiko lo ta kontenido eksakto di esaki.

 

CAft adviseert Rijksministerraad tot het geven van een aanwijzing aan de ministerraad van Aruba

 

Oranjestad – Het College Aruba financieel toezicht (CAft) heeft op 13 juli 2022 de Rijksministerraad (RMR) geadviseerd tot het geven van een aanwijzing aan de ministerraad van Aruba. Het land dient het begrotingstekort in 2022 maximaal te beperken en vanaf 2023 overschotten op de begroting te bewerkstelligen om tot de noodzakelijke schuldreductie te komen. 

 

Het CAft uit al enige tijd zijn zorgen over de overheidsfinanciën van Aruba. Zowel voor als na de coronacrisis werden diverse hoor- en wederhoortrajecten op basis van de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht doorlopen (LAft) en werd de RMR op verschillende momenten geïnformeerd over de zorgwekkende financiële situatie van Aruba. Bij de vastgestelde begroting 2022 concludeerde het CAft opnieuw, dat Aruba onvoldoende maatregelen neemt om de lasten op de begroting structureel te beheersen en voor begrotingsconsolidatie te veel leunt op het verhogen van de baten en incidentele dekkingen. 

 

Hoewel de economie in 2021 sterk aantrok en er ook voor 2022 sprake is van een robuust herstel, komt het financieringstekort van het land in 2022 uit op AWG 227 miljoen, gelijk aan 4,0 procent van het bruto binnenlands product (GDP). Daarmee loopt de schuld van Aruba in 2022 onnodig op. Volgens de meerjarenbegroting zal de schuld tot en met 2026 verder oplopen en de AWG 6 miljard ruimschoots overstijgen. De rentelasten gaan hierdoor een steeds groter beslag op de overheidsfinanciën leggen. In de periode 2023-2027 zal Aruba meer dan AWG 4 miljard moeten aflossen. Dit betekent dat het merendeel van de schuld van Aruba op de korte termijn geherfinancierd moet worden. 

 

Het land neemt onvoldoende maatregelen om de lasten op de begroting te beheersen en leunt voor begrotingsconsolidatie te veel op het verhogen van de baten. Het CAft ziet grote risico’s, ook gelet op de thans oplopende rente. Het CAft acht maatregelen noodzakelijk om in 2022 de schuldtoename te beperken en vanaf 2023 te komen tot een begrotingsoverschot, en daarmee tot schuldreductie, zodat het pad naar duurzame overheidsfinanciën kan worden hervat. 

 

Op basis van het doorlopen hoor en wederhoortraject bij de vastgestelde begroting 2022 constateert het CAft, dat Aruba slechts één van de dertien aanbevelingen in voldoende mate opvolgt. Aan nog twee van de dertien aanbevelingen zou voldaan kunnen worden, indien Aruba op korte termijn overgaat tot effectuering van de maatregelen, zoals het gedeeltelijk bevriezen van nog in te vullen vacatures (roll-overs) en het aftoppen van overwerkvergoedingen. Bij de overige aanbevelingen constateert het CAft dat Aruba geen of onvoldoende opvolging geeft. Het CAft komt hiermee tot de conclusie, dat zowel de begroting voor 2022 als de meerjarenbegroting in onvoldoende mate in overeenstemming worden gebracht met artikel 14 van de LAft en het protocol. 

 

Nu Aruba in onvoldoende mate blijk geeft het pad naar duurzame overheidsfinanciën zelf te hervatten, ziet het CAft geen andere mogelijkheid dan een aanwijzing te adviseren. Het is aan de RMR om te besluiten of de aanwijzing er daadwerkelijk komt, en zo ja, wat daarvan de precieze inhoud zal zijn.

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: