KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

Verbinding van Talent en Industrie: SpeedNet Netwerkevenement aan de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez, georganiseerd door derdejaarsstudenten van het programma International Hospitality & Tourism Management

Verbinding van Talent en Industrie: SpeedNet Netwerkevenement aan de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez, georganiseerd door derdejaarsstudenten van het programma International Hospitality & Tourism Management

 

Op 18 oktober 2023 organiseerden de derdejaarsstudenten van het programma International Hospitality & Tourism Management aan de UoC een dynamisch netwerkevenement genaamd SpeedNet, waarbij toonaangevende spelers uit de industrie en enthousiaste studenten samenkwamen. Deelnemende bedrijven, waaronder Marriott Beach Resort, Courtyard by Marriott, CITI, FBTT, TMC, TUI, Renaissance, Curaçao Hospitality and Tourism Training Centre (CHTTC), Chobolobo, Toucan Beach en Lions Dive Resort, gingen in interactie met ongeveer veertig studenten om de kloof tussen de academische wereld en de bloeiende hospitality- en toerismesector te overbruggen.

 

SpeedNet was een uniek evenement dat de vorm aannam van “speeddaten”, waar getalenteerde studenten de kans kregen om in contact te komen met vertegenwoordigers van toonaangevende bedrijven. Het belangrijkste doel van het evenement was om betekenisvolle interacties tussen studenten en professionals uit de industrie te faciliteren, zodat ze waardevolle inzichten konden opdoen en een voorproefje konden krijgen van hun toekomstige stages of carrièreperspectieven.

 

De derdejaarsstudenten van het programma International Hospitality & Tourism Management organiseerden SpeedNet in de hoop dat het een aanzienlijke impact zou hebben op de studenten en hen netwerkkansen, branchekennis en potentiële stage- of arbeidsplaatsen zou bieden. Het evenement stond open voor bedrijven die bereid waren studenten stagekansen aan te bieden, waardoor hun onderwijservaring werd verrijkt.

 

Belangrijke hoogtepunten van het evenement waren:

  • Netwerkmogelijkheden: SpeedNet bood een onschatbaar platform voor onze studenten om hun talenten te tonen en een blijvende indruk te maken. Ze hadden de kans om in contact te komen met professionals uit de industrie en zich effectief te presenteren als mogelijke toekomstige aanwinsten. Deze kans stelde hen in staat om niet alleen inzicht in de branche te krijgen, maar ook connecties te leggen die de weg kunnen effenen voor hun toekomstige stages of carrières;
  • Talentontdekking: bedrijven hadden de kans om potentiële toekomstige werknemers te identificeren die goed zijn uitgerust met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om uit te blinken in de hospitality- en toerismesector, en om kandidaat-stagiaires te ontdekken die graag praktijkervaring willen opdoen.
  • Versterk uw Merk: deelnemende bedrijven presenteerden hun merk als belangrijke spelers in de branche en vergrootten het bewustzijn onder studenten over hun spannende stagekansen.

 

Deelname aan SpeedNet was niet alleen een investering in de toekomst van deze bedrijven, maar ook een aanzienlijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van

aspirant-professionals in het veld van hospitality en toerisme. Door studenten waardevolle kansen en inzichten te bieden, speelden deze organisaties een cruciale rol bij het vormgeven van de volgende generatie talent in de branche.


 

Connecting Talent and Industry: SpeedNet Networking Event at the University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez hosted by third-year students of the International Hospitality and Tourism Management program

 

On October 18, 2023, the third-year students of the International Hospitality and Tourism Management program at the University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez hosted a dynamic networking event, SpeedNet, bringing together top industry players and eager students. Participating companies, including Marriott Beach Resort, Courtyard by Marriott, CITI, FBTT, TMC, TUI, Renaissance, Curaçao Hospitality and Tourism Training Centre (CHTTC), Chobolobo, Toucan Beach, and Lions Dive Resort, engaged with approximately forty students to bridge the gap between academia and the thriving hospitality and tourism sector.

 

SpeedNet was a unique event that took on the form of “speed dating,” where talented students had the opportunity to connect with representatives from leading companies. The primary goal of the event was to facilitate meaningful interactions between students and industry professionals, allowing them to gain valuable insights and a taste of their future internships or career prospects.

The third-year students of the International Hospitality and Tourism Management program hosted SpeedNet with the hope that it would significantly impact the students and provide them with networking opportunities, industry knowledge, and potential internship or job placements. The event was open to companies willing to offer students internship opportunities, enhancing their educational experiences.

 

Key highlights of the event included:

  • Networking Opportunities: SpeedNet provided an invaluable platform for our students to showcase their talents and make a lasting impression. They had the chance to engage with industry professionals, effectively selling themselves as potential future assets. This opportunity allowed them to not only gain insights into the industry but also establish connections that can pave the way for their future internships or careers;
  • Talent Spotting: companies had the opportunity to identify potential future employees who are well-equipped with the knowledge and skills needed to excel in the hospitality and tourism sector, as well as discover internship candidates eager to gain hands-on experience;
  • Elevate Your Brand: participating companies showcased their brand as key players in the industry and raised awareness among students about their exciting internship opportunities.

 

Participating in SpeedNet was not only an investment in the future of these companies, but also a significant contribution to the growth and development of aspiring professionals in the field of hospitality and tourism. By offering students valuable opportunities and insights, these organizations played a crucial role in shaping the next generation of talent in the industry.

 

Share this page to Telegram

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: