WIJZIGING INZAKE ONTHEFFINGSVERZOEKEN FISCAAL KASREGISTRATIESYSTEEM — KAMBIO ENKUANTO PETISHONNAN PA EKSONERASHON DI SISTEMA DI KAHA FISKAL

ministerio-di-finansa

WIJZIGING INZAKE ONTHEFFINGSVERZOEKEN FISCAAL KASREGISTRATIESYSTEEM
Willemstad- Om ontheffing te krijgen op het gebruik van de door de wet voorgeschreven fiscaal kasregistratiesysteem dient een ontheffingsverzoek te worden ingediend. Het ontheffingsverzoek moest vóór de laatste wijziging van het Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen (P.B. 2016, 24) bij de Minister van Financiën worden ingediend. Sinds voornoemde wetswijziging dient het ontheffingsverzoek bij de Inspecteur der Belastingen te worden ingediend. Ook de vereisten waaraan ontheffingsverzoeken moeten voldoen zijn bij de recente wijziging van de Ministeriële regeling fiscale kasregistratiesystemen (P.B. 2016, 42) gewijzigd. Administratieplichtigen die reeds een ontheffingsverzoek hebben ingediend, krijgen na inwerkingtreding van P.B. 2016, 42 (30 juli 2016), twee maanden de tijd om het ontheffingsverzoek nader aan te vullen.
Ontheffingsverzoeken die voor de inwerkingtreding van P.B. 2016, 42 (30 juli 2016) reeds zijn verleend, hebben geldigheidsduur van 1 jaar. Na verloop van dat jaar kunnen deze administratieplichtigen binnen drie maanden na verloop van dat jaar, een nieuw verzoek tot ontheffing indienen.
Een ontheffingsverzoek dient thans het volgende te omvatten:
a. een kassabon uit het in gebruik zijnde kasregistratiesysteem;
b. een verklaring van de administratieplichtige dat in de afgelopen vijf jaar aan alle fiscale verplichtingen is voldaan;
c. een uitdraai (niet ouder dan 3 maanden) van de debiteurenoverzicht van de Ontvanger;
d. een door een accountant met certificerende bevoegdheid gecontroleerde jaarrekening over het voorgaande belastingjaar welke jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring of een goedkeurende beoordelingsverklaring.
Indien een onderneming niet in de voorafgaande belastingjaar bestond, omvat het ontheffingsverzoek een verklaring van een gecertificeerde accountant, dat de administratieve organisatie van de onderneming een volledige verantwoording van de omzet waarborgt.
Indien het ontheffingsverzoek wordt toegekend brengt de Inspecteur der Belastingen een kassa- ontheffingsnummer aan de kassa waarvoor de ontheffing is toegekend. Indien deze kassa op enig moment wordt vervangen door een andere kassa, zal de Inspecteur der Belastingen moeten worden geïnformeerd opdat aan de nieuwe kassa een kassa-ontheffingsnummer door de Inspecteur der Belastingen kan worden aangebracht.
Ontheffing vervalt indien de Inspecteur der Belastingen vaststelt dat:
• de administratieplichtige bij het verzoek tot ontheffing onjuist of onvolledige informatie heeft verschaft;
• de administratieplichtige zich niet houdt of in de voorafgaande 5 jaren niet hield aan diens belastingverplichtingen;
• de administratieve organisatie van de onderneming niet van dien aard is dat de voor de belastingheffing van belang zijnde gegevens duidelijk blijken.
Verder vervalt de ontheffing op moment dat door de controle-autoriteit geconstateerd wordt dat de administratieve organisatie en het in gebruik zijnde kasregistratiesysteem niet adequaat zijn om een betrouwbare beeld te vormen van de volledigheid van de omzetverantwoording. Indien de ontheffing vervalt, dient de onderneming gebruik te maken van een fiscaal kasregistratiesysteem.

******************
KAMBIO ENKUANTO PETISHONNAN PA EKSONERASHON DI SISTEMA DI KAHA FISKAL
Willemstad- Pa haña eksonerashon di uso di e sistema di kaha fiskal preskribí mester entrega un petishon pa eksonerashon. E petishon pa eksonerashon mester a keda entrega na Minister di Finansa promé ku e último kambio den e asina yama Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen (P.B. 2016, 24.) Desde e kambio di e dekreto gobernamental di medida nan general ariba menshoná, e petishon pa eksonerashon tin di ser entrega na Inspektor di Impuesto. Ku e kambio resien den e dekreto ministerial general ku ta regla e sistema di kaha fiskal (P.B. 2016, 42) e kondishonnan na kual e petishonnan pa eksonerashon mester kumpli tambe a kambia.
Esnan responsabel pa atministrashon, ku ya a entrega un petishon pa eksonerashon, ta haña ku drentamentu na vigor di e kambionan (P.B. 2016, 42 (30 di yüli 2016), dos luna di tempu pa kompletá nan petishon pa eksonerashon.

Pa loke ta trata petishonnan pa eksonerashon ku a keda entrega promé ku e fecha ku e dekreto ministerial general P.B. 2016, 42 (30 yüli 2016) i ku a risibí eksonerashon, ta reglá ku e eksonerashon risibí tin un durashon di un aña. Unabes ku e periodo di un aña vense esnan responsabel pa atministrashon mester entregá, dentro di 3 luna despues ku e aña a vense, un petishon nobo pa eksonerashon.
E petishon pa eksonerashon mester kontené lo siguiente:
a. Un bon di e sistema di kaha ku ta ser usá;
b. Un deklarashon di esun responsabel pa e atministrashon ku durante di e último 5 añanan a kumpli ku tur deber fiskal;
c. Un resúmen di debe nan na Ontvanger di no mas ku 3 luna bieu,;
d. Un kuenta anual di e aña fiskal anterior kontrolá i sertifiká pa un akountent. E kuenta anual mester ta kompaña pa un deklarashon di un akountent aprobá òf un asina yama “beoordelingsverklaring” aprobá.

Den kaso ku e empresa no tabata eksistí den e aña fiskal anterior, e petishon pa eksonerashon mester tin un deklarashon di un akountent sertifiká, ku e organisashon atministrativo di e empresa por responsabilisá e entrada total di e empresa.
Inspektor di Impuesto ta duna un number di eksonerashon na e kaha den kaso ku e petishon pa eksonerashon keda konsedé. Den kaso ku e kaha aki keda remplasá pa un otro kaha, Inspektor mester keda informá afin ku Inspektor di Impuesto por duna e kaha nobo tambe un number di eksonerashon.
E eksonerashon ta kaduká den kaso ku Inspektor di Impuesto konstatá ku:
• E persona responsabel pa atministrashon, na momentu di a hasi petishon pa eksonerashon, a duna informashon inkorekto òf inkompletu;
• E empresario ku ta responsabel pa atministrashon, konforme lei, no a kumpli ku e deber komo pagadó di impuesto den e último 5 añanan;
• E organisashon atministrativo di e empresa no ta di tal forma ku su datonan ta kla i transparente pa kobransa di impuesto.
Mas aleu e eksonerashon ta kaduká na momentu ku outoridatnan di kòntròl konstatá ku e organisashon atministrativo i uso di e sistema di kaha registrá no ta adekuá pa duna un bista konfiabel di e totalidat di responsabilisashon di entrada. Den kaso ku e eksonerashon keda kaduká, e empresa mester pasa pa usa sistema di kaha fiskal.
******************

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: