Tourism 2017: Year Opening Press Conference / YEAR OPENING TOURISM PRESS CONFERENCE 2017

20170117-img_2553

Tourism 2017: Year Opening Press Conference

Willemstad, January 17 2017- On Tuesday January 17th, the Ministry of Economic Development together with its partners Curaçao Tourist Board (CTB), Curaçao Hospitality and Tourism Association (CHATA) and Curaçao Ports Authority (CPA) held a press conference to provide an overview of tourism performance in 2016 and an outlook for tourism in 2017. A noteworthy event which took place during the press conference is the signing of the Memorandum of Understanding (MoU) between the government of Curaçao and Airbnb and the signing of the MoU between CHATA & CTDF.

Tourism Outlook 2017

CTB and its partners provide us with a bright outlook for the tourism industry in 2017. CTB expects an increase in visitor arrivals of 7.1%. In order to achieve this CTB has planned various activities throughout many of their target markets. One of such activities is the Right Now in Curaçao Campaign, which has been launched late last year. In addition to this CTB together with MEO and its’ tourism partners such as CHATA and other entities from the private sector will provide special attention to activities which will make the execution of the Tourism Master Plan possible. Activities which include the appointment of a new project manager, the restructuring of the master plan committees, and finalization of the funding for the execution of the Tourism Master Plan.

Hotel performance
CHATA reports that projected occupancy for the first quarter of 2017 is 76%. This is based on actual hotel reservations from CHATA members. CHATA aims to reach occupancy of 80% by the end of the first quarter of 2017. CHATA is optimistic and reports that based on the current occupancy rate Curaçao is right on track to reach this target.

Cruise tourism
Curaçao Ports Authority has 279 cruise calls scheduled for 2017 with a total lower berth capacity of 644,495 passengers; an increase of over 30%. The increase in cruise calls is due to a range of factors. Among others, the introduction of a volume-based discount with additional summer discounts is applied in order to stimulate low season capacity. The second Megapier, which will be operational in Q4 2017 will expand the capacity of the cruise facilities enabling higher passenger arrivals.

Tourism Economic Impact
Based on the projected increase of visitors to Curaçao and the projected increase in visitor nights by 1.7%, the Ministry of Economic Development expects that the tourism sector will have a positive impact on the economy. According to the Turistika Model, the direct economic impact of tourism in 2017 will be approximately 556 million US dollars. This represents an increase of 5.2% compared to 2016. The projected growth in tourism will also have a positive impact upon government revenues. In 2017 the total sales tax revenues from tourism related activities is expected to grow by 5.4%.

MoU AirBnB
Airbnb is a trusted online community marketplace that provides access to accommodations, in more than 34,000 cities and more than 191 countries around the world. Airbnb plays an important role in Curaçao’s tourism industry with over thousand listings across the island and with an average earning per host on the island of $4,400 USD annualy. Today, Curaçao’s Minister of Economic Development, mr. Eugene Rhuggenaath and the Minister of Finance, mr. Kenneth Gijsbertha on behalf of the Government of Curaçao signed an important agreement with Airbnb that will help to promote Curaçao as a world class tourist destination. This partnership will also create a framework that will allow the Government of Curaçao and Airbnb to address issues such as taxes, host accommodation standards and regulations share aggregate data and support Curaçao’s tourism marketing campaigns.

MoU between CHATA and CTDF
During the press conference CTDF and CHATA signed a MoU stating that they will work together on the development and promotion of our tourism product. In addition to this both parties have committed to the execution of the Tourism Master Plan.

Review 2016
In 2016 Curaçao has experienced a decrease in visitor arrivals and visitor nights. In 2016 5.6% less tourists visited Curaçao. This is partially attributed to the fall in visitors from Venezuela. The Minister of Economic Development, mr. Eugene Rhuggenaath believes that the figures of 2016 should serve as a wake up call for the community of Curaçao. It is impossible to achieve success and to be a competitive tourism destination if we do not work together. The Minister is therefore very pleased with the signing of both the MoU with Airbnb and the MoU between CTDF and CHATA. The Minister believes this is a step in the right direction to achieve the desired results in 2017.

KLIK AKI:
https://www.dropbox.com/s/2dsikk7b52gq9br/Presentation%20tourism%20press%20conference%202017.pdf?dl=0

YEAR OPENING TOURISM PRESS CONFERENCE 2017

Willemstad- Het Ministerie van Economische Ontwikkeling heeft op 17 januari 2017 samen met partners zoals Curaçao Tourist Board (CTB), CHATA en Curaçao Ports Authority een pers conferentie gehouden. Doel van deze persconferentie was om een overzicht van het jaar 2016 te geven op de toeristische sector en de projecties voor het jaar 2017. Noemenswaardig is, dat er tijdens deze pers conferentie ook een Memorandum of Understanding (MOU) werd getekend tussen de Curaçaose overheid en AIRBNB en ook een MOU tussen CTDF en CHATA.

Toeristisch vooruitzicht 2017
Het ministerie van Economische Ontwikkeling , Curaçao Tourist Board (CTB ) CHATA en CPA verwachten een zeer positief vooruitzicht op de toeristische sector in 2017. CTB geeft aan een verhoging van 7,1% te verwachten in de totale bezoekers van 2017. Om dit te bereiken staan er in het jaarplan van CTB diverse activiteiten gepland die allemaal gunstig zullen zijn voor onze toerisme. Eén van deze activiteiten is bijvoorbeeld de “Right Now in Curaçao” campagne die vorig jaar door CTB werd gelanceerd. Vooralsnog zal CTB samen met het Ministerie van Economische Ontwikkeling, CHATA en de andere entiteiten uit de private sector extra aandacht besteden aan de acties die de uitvoering van de Tourism Master Plan zullen faciliteren. Deze activiteiten omvatten het aanstellen van een nieuw project manager, het herstructureren van het masterplan comité en voltooiing van de financiering voor de executie van de Tourism Master Plan.

Hotel Performance
CHATA vermeld dat de verwachte bezetting van het eerste kwartaal van 2017 op dit moment al 76% is. Dit is gebaseerd op cijfers uit bestaande hotel reserveringen van CHATA leden tot nu toe. CHATA streeft ernaar om voor het eind van het eerste kwartaal een totale bezetting van 80% te behalen. CHATA is optimistisch en geeft aan dat wij op het juiste spoor zijn om dit doel te behalen.

CruiseToerisme
Volgens de planning van Curacao Ports Authority zullen er in 2017, 279 cruiseschepen aanmeren op Curacao met een minimale passagiersaantal van 644,495 passagiers; dit is een toename van meer dan 30% in vergelijking met 2016. De toename in het aantal cruiseschepen die zullen aanmeren op Curacao wordt veroorzaakt door diverse factoren. Onder andere de invoering van een volume korting voor cruiseschepen samen met een zomer korting om het aantal cruiseschepen die Curacao bezoeken in de lage seizoen te stimuleren. Tevens zal de tweede Megapier in de vierde kwartaal van dit jaar operationeel zijn. Dit zal de capaciteit van onze cruise faciliteiten doen toenemen wat mogelijk maakt om meer passagiers te kunnen verwelkomen.

Economische impact
Het ministerie verwacht dat toerisme in 2017 een positieve impact zal hebben op de economie van Curaçao. Dit, gebaseerd op de verwachte toename van toeristen aantallen en de verwachtte toename van 1,7% in het aantal nachten die deze bezoekers op het eiland zullen blijven. Aan de hand van het Turistika model verwacht het Ministerie van Economische Ontwikkeling dat de directe economische impact van toerisme in 2017 ongeveer 556 miljoen US dollars zal omvatten. Dit illustreert een groei van 5,2% in vergelijking tot 2016. De verwachte toename van toeristen zal ook een positief invloed hebben op de inkomsten van de overheid. Het Ministerie van Economische Ontwikkeling verwacht een stijging van ongeveer 5,4% in OB gerelateerde inkomsten.

MoU Airbnb
Airbnb is een online marktplaats waar privé accommodaties voor verhuur kunnen worden aangeboden die actief is in meer dan 34.000 steden en 191 landen over de hele wereld. Met meer dan duizend privé accommodaties op Airbnb en een inkomen per gastheer van over de $4400 speelt Airbnb een belangrijke rol in de Curaçaose toerisme industrie. Vandaag tekende de minister van Economische Ontwikkeling de heer Eugene Rhuggenaath en Minister van Financien, Kenneth Gijsbertha namens de overheid een belangrijke overeenkomst met Airbnb die zal helpen om Curaçao als een van de beste toeristische bestemming te promoten. Binnen deze overeenkomst zijn er ook kaders gesteld die het mogelijk maken om samen te werken op het gebied van belastingen, het stellen van normen en voorschriften voor accommodaties, het delen van data en het ondersteunen van toeristische marketing campagnes van Curaçao.

MOU tussen CHATA en CTDF
Tijdens de persconferentie hebben CTDFen CHATA een MOU ondertekend waarin zij aangeven samen te zullen werken aan de ontwikkeling en promotie van Curaçao als toeristische bestemming. In aanvulling hierop hebben beide partijen zich verbonden om zich maximaal in te zetten voor de uitvoering van het Tourism Masterplan.

Terugblik 2016

In 2016 heeft Curaçao een afname van het aantal bezoeker mogen registreren van 5.6%. Dit is gedeeltelijk toe te schrijven aan de daling van de bezoekers uit Venezuela. De minister van Economische Ontwikkeling, dhr. Eugene Rhuggenaath is van mening dat de cijfers van 2016 een “wake up call” moet zijn voor de gemeenschap van Curaçao dat een koerswijziging dringend noodzakelijk is. Het is onmogelijk om succes te behalen en een concurrerende toeristische bestemming te zijn als we niet samenwerken. De minister is dan ook zeer verheugd met de ondertekening van zowel de MOU met Airbnb en de MOU tussen CTDF en CHATA en is van mening dat dit een stap is in de goede richting om in 2017 de gewenste resultaten te bereiken.

Click Here:
https://www.dropbox.com/s/2dsikk7b52gq9br/Presentation%20tourism%20press%20conference%202017.pdf?dl=0

20170117-img_2487

20170117-img_2536

20170117-img_2553

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: