Pa harmonia ku tratado- i leinan: KUIDO DI HENDE ARESTÁ MESTER SUBI DI NIVEL SEGUN RAPÒRT DI RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING / Voor harmonie met verdragen en wetten: ARRESTANTENZORG MOET OP HOGER NIVEAU CONFORM RAPPORT VAN RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING

Pa harmonia ku tratado- i leinan: KUIDO DI HENDE ARESTÁ MESTER SUBI DI NIVEL SEGUN RAPÒRT DI RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING

WILLEMSTAD – Mester drecha i formalisá e provishonnan ku Kòrsou tin pa personanan arestá, pa trata nan ku konsistensha na un manera humano i respetuoso. Asina Raad voor de Rechtshandhaving ta raportá, despues di a inspektá e kuido pa hendenan arestá den sèlnan di polis na Kòrsou. Entretantu a entregá e rapòrt di e investigashon akí na minister di Hustisia. Den e Lei di Reino den kual e organo “ Konseho di Hustisia” a wordu instituí tin stipulá ku e Konseho por publika su rapòrt seis siman despues ku el a entregué na minister. E periodo ei a pasa i konsekuentemente a publiká e rapòrt konforme e regulashon vigente.
Rekomendashon
E Konseho ta hasi rekomendashonnan pa korto i mediano plaso riba diferente área di akshon relevante. Esakinan tin komo meta pa hiba e kuido di personanan arestá na un nivel ku ta korespondé na un estado demokrátiko, ku no solamente tin lei- i reglanan nashonal riba e tereno aki, pero ku ta partísipe tambe na, entre otro, e Tratado Europeo pa Protekshon di Derechi di Hende.

No skapa di kastigu adekuá
Ta bai pa, di un banda, garantisá e posishon hurídiko, e trato i e seguridat di hendenan arestá di forma verídiko mientras ku, di otro banda, e komunidat mester por konfia ku esnan ku violá lei ta risibí kastigu adekuá i ku nan no por skapa di dje a konsekuensha di inkumplimentu ku normanan dor di e aparato hudisial. P’ esei mester basa e kuido akí riba leinan vigente. Kaminda ta nesesario, tin ku konkretisá esakinan mas aleu. Mester sòru tambe pa sufisiente kapasidat di sèl i di personal, huntu ku strukturanan di konsulta i di supervishon nesesario. Asina lo por tin un implementashon segun un maneho i guia kla.

Hefe di tim di bario responsabel
E sèlnan di polis na Kòrsou ta repartí riba tres lokalidat: Barber, Rio Canario i Koraal Specht. E Konseho ke mira kambio den e uso i maneho akinan: preferibel solamente pa hende arestá i, si e sèlnan ta pertenesé na un tim di bario di e Kuerpo Polisial di Kòrsou (KPC), laga e hefe di e tim di bario (wijkteamchef) tin e responsabilidat final riba e sèlnan ei.
E Konseho ta konsehá e minister di Hustisia pa sòru pa asuntunan práktiko, material a mediano plaso manera korchon adekuá, fasilidatnan sanitario na drechi, bon sistemanan di vigilansha – ku kámaranan ku ta traha – i na e sèlnan bèl ku ta funshoná. Pero tin konseho pa aspektonan organisatorio tambe: sòru pa sufisiente sèl i personal i revisá e Instrukshon di Trabou pa Polis (Ambtsinstructie Politie).

Prosedura sólido pa atendé keho
E Konseho ta mustra riba puntonan débil tambe, manera e kuido médiko difikultoso na Barber, e echo ku e normanan pa laga esnan arestá kue airu òf relahá generalmene no ta konosí bou di personal.
E Kuerpo Polisial no tin un prosedura riba papel pa atendé keho. Ta bini aserka ku e término di e ‘Klachtencommissie Politieel Optreden’, ku ta atendé keho di aktuashon polisial , a vense sin ku a nombra miembro nobo.

Otro áreanan kaminda e Konseho ke mira mehorashon ta entre otro mas: presensia kontínuo di funshonarionan polisial na e timnan di bario ku tin un kompleho di sèl i palabrashonnan ofishal pa preparashon i distribushon di kuminda pa esnan será. A korto plaso mester bini ku formularionan na diferente idioma tokante e derechinan di esnan arestá mientras ku ta sòru tambe pa entregá e formularionan aki na esnan konserní.
E rapòrt di inspekshon kompleto ta disponibel den forma digital na http://www.raadrechtshandhaving.com.

============================

Voor harmonie met verdragen en wetten: ARRESTANTENZORG MOET OP HOGER NIVEAU CONFORM RAPPORT VAN RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING

WILLEMSTAD – De voorzieningen die Curaçao heeft voor gearresteerde personen, moeten worden verbeterd en geformaliseerd om dezen consequent op humane, respectvolle wijze te behandelen. Dat rapporteert de Raad voor de Rechtshandhaving na inspectie van de zorg voor politiearrestanten in Curaçao. Het rapport van dit onderzoek is inmiddels aangeboden aan de Minister van Justitie. In de Rijkswet is bepaald dat de Raad zijn rapport zes weken nadat het aan de minister is aangeboden, openbaar kan maken. Deze termijn is verstreken en bijgevolg is het rapport overeenkomstig de vigerende regeling gepubliceerd.

Aanbevelingen
De Raad doet aanbevelingen voor maatregelen op korte en op middellange termijn op verschillende, relevante terreinen. Deze beogen de arrestantenzorg op het niveau te brengen dat een democratische rechtsstaat betaamt, die niet alleen nationale wet- en regelgeving heeft op dit gebied, maar ook partij is bij, onder andere, het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens.

Gepaste straf niet ontlopen
Het gaat erom dat enerzijds de rechtspositie, de bejegening en de veiligheid van politiearrestanten op verifieerbare manier worden gegarandeerd terwijl, anderszijds, de gemeenschap erop kan vertrouwen dat overtreders van de wet een gepaste straf krijgen die zij niet als gevolg van normschendingen door het apparaat kunnen ontlopen. Daarom moet deze zorg stoelen op voldoende vigerende wetgeving. Voor de implementatie, via een duidelijk beheer en sturing, moet ook worden voorzien in voldoende cel- en personele capaciteit en de nodige overlegstructuren en toezicht.

Wijkteamchef eindverantwoordelijk
De politiecellen op Curaçao zijn verdeeld over drie locaties, te weten: Barber, Rio Canario en Koraal Specht. Het gebruik van de cellen en de leiding daarover ziet de Raad graag anders dan nu het geval is: liever uitsluitend voor arrestanten en, als de cellen bij een wijkteam van het Korps Politie Curaçao (KPC) horen, laat dan de wijkteamchefs verantwoordelijke zijn.
De Raad adviseert de minister van Justitie om op middellange termijn te zorgen voor praktische, materiële zaken zoals geschikte matrassen, adequate sanitaire voorzieningen, goede bewakingssystemen – met werkende camera’s – en bij de cellen een bel die functioneert. Maar ook ten aanzien van organisatorische aangelegenheden heeft de Raad aanbevelingen: zorg ervoor dat cellencapaciteit en personele capaciteit voldoende zijn en herzie de Ambtsinstructie Politie.

Degelijke klachtenvoorziening
De Raad wijst ook op zwakke punten zoals moeizame medische zorg te Barber, het niet algemeen bekend zijn van normen voor luchten en ontspanning onder het personeel of het ontbreken van een degelijke klachtenvoorziening: bij het KPC is geen klachtenprocedure op schrift gesteld. Daarbij komt dat de zittingstermijn van de ‘Klachtencommissie Politieel Optreden’ dat burgerklachten afhandelt, is verstreken zonder dat er nieuwe leden zijn benoemd.

Andere onderwerpen waar de Raad graag verbeteringen ziet, zijn onder meer: de continue bemensing door politiefunctionarissen bij de wijkteams die cellencomplexen hebben , formele afspraken voor de bereiding en aflevering van maaltijden voor arrestanten en het op korte termijn in verschillende talen opstellen van formulieren over de rechten van de arrestanten en ervoor zorgen dat die formulieren ook aan de betreffenden worden uitgereikt.

Het volledige inspectierapport is digitaal beschikbaar op http://www.raadrechtshandhaving.com.

logo-raad-2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: