Brief 14 januari 2017 spoed aan de Gouverneur

brf-aan-de-gouv-14022017

SPOED IN HANDEN EN PER EMAIL
Aan de Gouverneur van Curaçao
Fort Amsterdam 2
Alhier
 
Curaçao, 14 februari 2017,
 
Excellentie,
 
De ondergetekenden, die tezamen de meerderheid van de leden van de Staten vormen, berichten u hierbij als volgt:
 
Zoals u bekend is genieten meerdere ministers in het kabinet-Koeiman niet langer het vertrouwen van de meerderheid in de Staten. Het gaat daarbij om de ministers Hensley F. Koeiman, Kenneth A. Gijsbertha, mw. Zita Jesus-Leito, Eugene P. Ruggenaath, mw. mr. Susanne F. Camelia-Römer en mr. Ornelio A. Martina. Slechts de ministers Jaime L. Cordoba en mw. mr. Ruthmilda D. Larmonie-Cecilia genieten wel het vertrouwen van de meerderheid in de Staten.
 
Wij verzoeken u het conform artikel 29 van de Staatsregeling aangeboden ontslag van alle hiervoor genoemde ministers die niet langer het vertrouwen genieten van de Staten met onmiddellijke ingang te aanvaarden onder gelijktijdige weigering van het ontslag van de ministers Cordoba en Larmonie-Cecilia.
 
Wij verzoeken u vervolgens minister Cordoba te verzoeken alles te doen wat nodig is om te komen tot een voldoende draagkrachtig interim-kabinet, dat de lopende zaken kan behandelen in afwachting van de benoeming van ministers in een nieuw te vormen kabinet. Ter onderbouwing van dit verzoek verwijzen wij naar de argumentatie zoals die te vinden is in de brief van uw voorganger mr. F.M. d.T.S. Goedgedrag  van 24 september 2012 met kenmerk BU-12/0102/02/LW/JW aan de Statenleden van Curaçao.
 
De meerderheid van de leden van de Staten wijzen u er met klem op dat voor hen elke andere oplossing, zoals de vorming van een interim-kabinet dat niet kan rekenen op een meerderheid in de Staten, onaanvaardbaar is.
 
Met gevoelens van hoogachting,
 

 
Cc. de voorzitter en de griffier van de Staten en leden van de Staten
Cc. de ministers in het kabinet-Koeiman

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: