Slotwoord Gerrit Schotte

GFS – 12-13-14 Juni 2017 SLOT
Edelachtbare rechters, drie lange dagen, waar ik blij mee ben dat wij eindelijk het ware
verhaal hebben kunnen vertellen, de waarheid van alle gebeurtenissen naar voren hebben
kunnen brengen.
We wilden dit al vanaf het begin doen, maar hierover is ons het tegenovergestelde
geadviseerd (dit hebben wij ook aan het begin verteld), het ware verhaal bestond altijd en
het gaat in een rechtszaal altijd om de waarheid.
We leven in moeilijke tijden, we leven in een tijd waar er een constante aanval is op de
waarheid, een constante aanval op logica, de redelijkheid van denken, de feiten (wat men
in de VS “reason” noemt). Maar wij hebben allemaal de verantwoordelijkheid te weten
dat de waarheid onze enige verdediging is. Voor Cicely en voor mij is sinds maandag tot
vandaag dat moment geweest. Onze acties uit het verleden en de waarheid die vandaag is
verteld van wat daadwerkelijk is gebeurd zal niet alleen een impact hebben op ons maar
ook op anderen, daarom is de waarheid het belangrijkste in iedere situatie. En daar zijn
wij die in deze samenleving verschillende rollen hebben van bewust, meneer de rechters.
Het is abnormaal de enorme schade die aan mijn reputatie is gericht en ook aan die van
Cicely, terwijl alles wat is gebeurd totaal uit de context is gehaald om een ander verhaal te
vertellen zonder enig fundament, het heeft ons ziel aangetast, onze dagelijkse gedachten,
ons manier van zijn, ons manier waarop wij de samenleving zien, gesoliciteerde en niet
gesoliciteerde media aandacht is meestal aggresief, heftige politieke schade, enorme
financiele schade, velen kijken je niet meer normaal aan, of het nou om positieve of
negatieve gedachten gaat, of met gevoelens van medeleiden, het punt is dat je denkt dat
altijd waar je ook naar toe gaat, mensen over je praten. We leven al jaren in een situatie
van paranoia en het is moeilijk te vermijden, je bent 1,2,3 in dat stadium.
Wij zijn onschuldig meneer de rechters en we hebben het verteld, onze advocaten en
ingeschakelde experts hebben het bewezen, helaas moesten wij hiervoor betalen omdat
Justitie geen belang had het verhaal met alle bewijzen goed te vertellen. Blijkbaar heb ik
Gerrit Fransisco Schotte niet de kans in mijn eigen land mijn eigen politieke gedachten te
hebben, en zodra ik politiek kritisch ben jegens de politiek in Nederland, heb ik
automatisch vijanden gekregen die geen moeite hebben mij op de een of andere manier
uit de weg te halen met als mom dat ik geen goeie ziel ben voor deze samenleving en dat
doet pijn meneer de rechters.
Ik hoor te wonen in een land waar mijn gedachten en zeker mijn politieke gedachten (om
de belangen van Curacao en mijn medemensen te kunnen leiden naar een land van
kansen voor één ieder op Curaçao), kans hebben om gehoord te worden en dat is
blijkbaar niet het geval, en dat doet nog meer pijn, het schendt mijn rechten, de rechten
die wij allemaal hebben ongeacht jou politieke idealen.
Wij hebben deze laatste maanden met alle rapporten en onze schriftelijke verklaringen
kunnen vertellen wat daadwerkelijk is gebeurd zonder te praten over vermoedens van
facturen, vermoeden van witwassen of vermoedens van ambtelijke omkoping. Het is
duidelijker dan ooit dat ik, Gerrit, extra nauwkeurig te werk ben gegaan wanneer
vrienden iets van mijn regering wilden of kregen, en dat ik extra buitengewone regels
binnen bracht om zoveel mogelijk afstand te houden van wat al 4 jaar over mij werd
gezegd. Ik heb donaties voor mijn partij en voor de polititieke campagnes binnen gehaald
net zoals alle politieke partijen sinds 1954 en zelfs eerder, hebben gedaan. En deze waren
geen giften, en niemand verwachtte geen enkele tegen prestatie en dat is ook vandaag
bewezen met feiten.
Ik hoop dat wij een eerlijke vonnis van u zullen krijgen zonder mij te oordelen voor mijn
politieke gedachten.
Ik hoop dat de uitkomst van deze zaak onze familie de nodige rust zal geven meneer de
rechters.
Ik vertrouw op Uw “reason” en dat U ons zult vrijspreken op alle punten voor zowel
Cicely als voor mij omdat we simpelweg Onschuldig zijn.
Ik dank jullie voor jullie tijd

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: