Opzegging arbeidsovereenkomst directeur-secretaris Centrale Bank niet onredelijk

Opzegging arbeidsovereenkomst directeur-secretaris Centrale Bank niet onredelijk

 

Willemstad – Het gerecht in eerste aanleg vindt in een vonnis van 24 april 2018 de opzegging van de arbeidsovereenkomst van de Centrale bank van de directeur-secretaris niet onredelijk.

 

Verzoeker, die tot 2017 directeur-secretaris was bij de Centrale Bank, is nadat hij aftrad als bestuurder op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst gebleven. De Centrale Bank heeft de arbeidsovereenkomst met een termijn van 12 maanden opgezegd. Verzoeker heeft die opzegging aangevochten. Volgens hem is deze kennelijk onredelijk, onder meer omdat er ander passend werk is voor hem bij de Centrale Bank terwijl de Centrale Bank voorwendt dat dat niet het geval is. De Centrale Bank heeft evenwel uitgelegd dat er geen passende functies zijn voor verzoeker. De functies die door verzoeker zijn genoemd worden of al door anderen ingevuld of ze bestaan niet meer, aldus de Centrale Bank. Het Gerecht gaat er vanuit dat er geen passende functies zijn voor verzoeker bij de Centrale Bank. Ook verder is, gelet op het pensioen dat verzoeker maandelijks ontvangt in verband met zijn voormalige functie als bestuurder en de kans dat hij ander werk kan vinden, de opzegging niet onredelijk.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: