KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNU

Aanvang Centraal Eindexamens 2018 VSBO, HAVO, VWO

Aanvang Centraal Eindexamens 2018 VSBO, HAVO, VWO

Na een lange en intensieve voorbereidingsperiode door zowel de scholen en schoolbesturen, als mede het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE), beginnen 2386 (2017: 2317) Examenkandidaten van 20 scholen van Curaçao aan hun centraal eindexamen vsbo, havo, vwo.

Op maandag 07 mei 2018 begint voor 594 havo en 138 vwo examenkandidaten de periode van het centraal eindexamen voor het Voortgezet Onderwijs.

Voor vsbo beginnen de examens dinsdag 8 mei 2018 voor 1654 examenkandidaten, waarvan 457 vsbo-pbl, 442 vsbo-pkl en 755 vsbo-tkl examenkandidaten de centraal eindexamens afleggen. Terwijl de centraal praktijkexamens voor pbl en pkl al in april (09 – 25 april 2018) zijn begonnen.

Op Curaçao buigen de examenkandidaten zich gedurende ruim drie weken over examens die bepalen of ze het vsbo of het havo of het vwo met succes afronden. Velen zullen na hun succes een opleiding in een passend vervolgonderwijs gaan volgen, hetzij lokaal of elders.

Het grootste aantal scholieren komt van het voorbereidend secundair beroeps onderwijs (vsbo).

Dit jaar is het de 15e keer dat er vsbo centraal eindexamens worden afgenomen. (nieuwe stijl).

Binnen het vsbo wordt onderscheid gemaakt naar drie leerwegen: PBL (Praktisch Beroepsgerichte Leerweg, PKL (Praktisch Kadergerichte Leerweg) en TKL (Theoretisch Kadergerichte Leerweg).

De grootste groep kandidaten doet centraal eindexamen in de TKL, namelijk 755, veel meer, 88, dan het jaar daarvoor. Voor PKL is dat 442, een lichte stijging van 15 ten opzichte van vorig jaar en PBL 457, wat ook een kleine toename impliceert van 5 ten opzichte van vorig jaar.

In totaal nemen er 15 vsbo scholen op Curaçao deel aan het eindexamen.

Ten opzichte van vorig jaar is het aantal havo-examenkandidaten dat dit jaar centraal eindexamen doet op Curaçao iets meer, namelijk 594 ten opzichte van 578, namelijk 16 meer.

Voor vwo zijn er 138 examenkandidaten, wat 55 minder is dan vorig jaar.

Het totaal aantal deelnemende havo en vwo scholen is 7 havo niveau en 6 vwo niveau.

Rooster centraal eindexamens

Voor het havo en het vwo beginnen de eerste tijdvak examens op maandag 07 mei 2018 met het centraal eindexamen ’informatica’.

Het vsbo voor alle leerwegen, PBL, PKL en TKL, begint dinsdag 08 mei 2018 met het centraal eindexamen ‘Nederlands’.

 De examenperiode voor wat betreft het eerste tijdvak wordt voor het vsbo afgesloten op vrijdag 25 mei 2018 en dan met het centraal eindexamen ‘Spaans’ voor zowel de leerwegen PBL en PKL als voor TKL.

Voor havo en vwo eindigt de examenperiode voor het eerste tijdvak op maandag 28 mei 2018 met respectievelijk het centraal eindexamen ‘biologie’ en ‘Spaans’.

Het tweede tijdvak, of het herexamen, voor de centraal praktijkexamens vsbo vindt plaats in de periode 11 tot en met 15 juni 2018. Voor de centraal schriftelijke examens vsbo, havo en vwo vindt het tweede tijdvak in de periode van 18 tot en met 22 juni 2018 plaats.

 Uitslag centraal eindexamens

Het ETE is ook verantwoordelijk voor het vaststellen van de normering van de examens. Dit vindt plaats op grond van een wetenschappelijke methode.

De normen van het eerste tijdvak examens van het ETE worden voor alle schooltypen op uiterlijk woensdag 13 juni 2018 aan de scholen bekend gemaakt. De normen van de examens afkomstig van Nederland worden ook op woensdag 13 juni 2018 bekend gemaakt.

Verwacht wordt dat de uitslagen van de centraal eindexamens eerste tijdvak op uiterlijk vrijdag 15 juni 2018 door de scholen bekend worden gemaakt.

Examenkandidaten die herexamen, het tweede tijdvak, hebben gedaan, kunnen hun uitslag op uiterlijk vrijdag 29 juni 2018 verwachten.

Examenlijn ETE

Voor reacties en opmerkingen op het examens heeft het ETE een examenlijn.

De examenlijn is per vakcluster ingedeeld en is bedoeld voor de scholen en kandidaten en andere belanghebbenden.

Bij de examenlijn kunnen problemen en op- en aanmerkingen in en rond de examens worden gemeld. Uiteraard kunnen ook algemene reacties op het examen gemeld worden.

De ETE-examenlijn registreert en ordent de meldingen per vakcluster, die vervolgens door de ETE-toetsdeskundigen zorgvuldig afgehandeld worden.

Afhankelijk van de aard van de meldingen geschiedt de afhandeling direct tijdens of na de examenperiode.

De examenlijn is in de examenperiode bereikbaar via het algemene nummer 4343-766 en/of via de nummers van elke toetsdeskundige van het ETE.

Reacties kunnen ook via e-mail adres info@ete.cw doorgegeven worden.

Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE) en samenwerking met

de landen binnen het Koninkrijk

 Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE), de uitvoerende organisatie binnen het ministerie van Onderwijs, is verantwoordelijk voor o.a. de constructie, vertaling, productie, distributie en normering van de Centraal Eindexamens Voortgezet Onderwijs.

In totaal produceert het ETE 116 vsbo examens per jaar (eerste en tweede tijdvak) en 28 havo en vwo (eerste en tweede tijdvak) examens.

De examenproductie vangt ruim 1,5 jaar vooraf aan.

De examens die van Nederland afkomstig zijn, zijn vooral de havo en vwo examens. Van een aantal vmbo-gl-tl (=vsbo tkl) examens afkomstig van Nederland vindt er vooraf een screening plaats voor wat betreft toepasselijke context.

Het werk door het ETE is een zeer nauwkeurige en zorgvuldige, dat binnen strakke kaders en planningen plaatsvindt.

Ondanks de onafhankelijke positie van de andere landen in het Koninkrijk is er met Nederland en Sint Maarten wel nog een samenwerking op het gebied van de centraal eindexamens. Zowel voor Bonaire en Sint Eustatius als voor Sint Maarten levert het ETE sinds 10-10-10 op basis van een dienstverleningsovereenkomst nog een aantal centraal eindexamens voortgezet onderwijs aan. Voor Bonaire en Sint Eustatius neemt geleidelijk aan het aantal examens af in verband met de invoering van de Nederlandse onderwijswetgeving op de zogenaamde BES eilanden.

Verder worden ook Papiamentu vertalingen gemaakt voor SKAIH (enige school met instructietaal Papiamentu) voor PBL, PKL en TKL van een aantal lokale examens en bepaalde examens uit Nederland.

Voor Sint Maarten maakt het ETE voor PBL en PKL Engelse vertalingen van een aantal lokale examens en bepaalde examens uit Nederland.

Het ETE wenst alle examenkandidaten sterkte en veel succes met hun centraal eindexamens!

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: