VIDEO DI HOBENNAN TA BULA FOR DI BRUG EMMA (BRUG DI PONTON)

 

VIDEO DI HOBENNAN TA BULA FOR DI BRUG EMMA (BRUG DI PONTON)

LANDSVERORDENING van de 22ste juli 2015 houdende vaststelling van regels ter bevordering van de openbare orde, rust en veiligheid, en ter bescherming van de gemeenschap (Landsverordening openbare orde)

Artikel 31
1. Het is verboden anders dan conform zedelijkheidsnormen deugdelijk dan wel voldoende gekleed in het openbaar te zwemmen of te baden.

2. Het is verboden binnen een afstand van 200 meter ter weerszijden van de brug “Koningin Emma der Nederlanden” te zwemmen of te baden zonder vergunning van de Minister van Justitie.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: