Raad van Advies op bezoek bij de Gouverneur

Raad van Advies op bezoek bij de Gouverneur

Geplaatst op 4 juni 2019 door Ministerie van Algemene Zaken en Minister President

WILLEMSTAD – De Gouverneur, Hare Excellentie Lucille George-Wout, onderhoudt regelmatig contact met de Raad van Advies in haar hoedanigheid als voorzitter van de Raad. In dat kader heeft op 4 juni 2019 een ontmoeting plaatsgevonden met de leden van de Raad, waaronder de ondervoorzitter mevrouw mr. Lizanne Dindial, in het Gouverneurspaleis. Tijdens deze ontmoeting is van gedachten gewisseld over zaken van wetgeving en bestuur.

De kerntaak van de Raad van Advies is het adviseren over zaken van wetgeving en bestuur. De regering hoort de Raad van Advies – verplicht – over onder meer ontwerpen van landsverordeningen die zij aan de Staten wil aanbieden en over ontwerplandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, die zij voornemens is vast te stellen. Daarnaast adviseert de Raad ook de Staten over initiatiefontwerplandsverordeningen voordat zij deze in behandeling nemen. Naast de adviezen van de Raad staat ook andere algemene informatie betreffende de Raad op zijn website: www.raadvanadvies.cw

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: