Abrupte invoering leeftijdsgrens medische specialisten zonder overgangsregeling niet rechtmatig

Abrupte invoering leeftijdsgrens medische specialisten zonder overgangsregeling niet rechtmatig

 

Willemstad – Het Gerecht heeft op 21 november 2019 vonnis gewezen in het kort geding dat door de Vereniging van Medisch Specialisten was aangespannen tegen het Land. Het Gerecht heeft geoordeeld dat een abrupte invoering van deze leeftijdsgrens – zonder overgangsregeling – ten opzichte van de leden van de vereniging niet rechtmatig is.

 

Onderwerp van het kort geding was het ‘Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten’, dat per 1 januari 2020 in werking treedt. In dat landsbesluit is een leeftijdsgrens van 65 jaar opgenomen waarboven medisch specialisten geen SVB-patiënten meer kunnen behandelen. Het Land heeft ter zitting uitgelegd dat inmiddels een overgangsregeling in voorbereiding is, met een overgangsperiode van drie jaar. In het kort geding is beslist dat het landsbesluit pas op de leden van de vereniging mag worden toegepast, als de overgangsregeling daadwerkelijk is ingevoerd. 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: