Kamer stemt over onderzoeksvoorstel parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Kamer stemt over onderzoeksvoorstel parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

2 juli 2020

De Tweede Kamer stemt op donderdag 2 juli 2020 over het onderzoeksvoorstel om een parlementaire ondervraging te doen naar de kinderopvangtoeslag.
kinderopvang

De vaste commissie voor Financiën kreeg van het Presidium de opdracht om een onderzoeksvoorstel voor te bereiden. De voorbereidingsgroep heeft haar onderzoeksvoorstel afgerond zodat de Tweede Kamer erover kan stemmen. Wanneer het voorstel wordt aangenomen, kan de parlementaire ondervragingscommissie officieel ingesteld worden en aan het werk gaan.

Aanleiding

De debatten en onderzoeken van de afgelopen jaren, hebben vragen over de beslissingen in het fraudebeleid niet voldoende beantwoord. Welke keuzes hebben de betrokken bewindspersonen gemaakt? En wat was de verantwoordelijkheid van de hoogste ambtenaren?

Dit was aanleiding voor GroenLinks-Kamerlid Bart Snels om een motie in te dienen voor een parlementaire ondervraging. De motie 31066 nr. 652 is op 2 juni 2020 met algemene stemmen in de Tweede Kamer aangenomen.

Parlementaire ondervraging

Sinds 2016 kan de Tweede Kamer de parlementaire ondervraging inzetten als onderzoeksinstrument. Net zoals bij een parlementaire enquête zijn getuigen verplicht om te verschijnen. Ook worden getuigen onder ede gehoord. De parlementaire ondervraging heeft een kortere doorlooptijd dan een parlementaire enquête.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: