Economie Aruba herstelt sneller dan verwacht

 

 

Oranjestad – De economie van Aruba herstelt sneller dan waar aanvankelijk rekening mee werd gehouden.

Werd eerder gevreesd voor een economische krimp van 44 procent van het bruto binnenlands product, inmiddels is dit percentage bijgesteld naar 33,5 procent. ,,Deze bijstelling is het gevolg van een sneller herstel van de economie als gevolg van de verwachte opening van het luchtruim”, aldus het College Aruba financieel advies.

Het CAft constateert in een advies aan de Rijksministerraad dat Aruba als enige van de drie Caribische landen vrijwel volledig aan de voorwaarden heeft voldaan die door Nederland gesteld zijn aan de tweede tranche liquiditeitssteun van 205 miljoen gulden. Om die reden komt Aruba in aanmerking voor een volgende lening van 204 miljoen voor de maanden juli, augustus en september.

138 miljoen is bedoeld voor loonsubsidie aan bedrijven die ondanks omzetverlies afzien van ontslagen. De rest is bedoeld om tekorten bij de AZV en SVB af te dekken en het verlies aan inkomsten van de overheid te compenseren.

Curaçao en Sint Maarten is het nog niet gelukt aan de voorwaarden – waarmee ze hebben ingestemd – te voldoen. Zij hebben tot 15 juli uitstel gekregen.

 

Bron: https://koninkrijk.nu/2020/07/11/economie-aruba-herstelt-sneller-dan-verwacht/?fbclid=IwAR0fkOO88zxgzNJ1VCSnsEyzOqBh_gRvzi36w8KyiTrW2pE0KteJ3hPbwzM

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: