Onderzoek FOGO Opdrachtgever tot de brand in het belastingkantoor veroordeeld de 49-jarige S.F. veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren voor onder meer zijn betrokkenheid bij de brand in het belastingkantoor aan de Regentesselaan te Willemstad op 22 augustus 2019.

Onderzoek FOGO
Opdrachtgever tot de brand in het belastingkantoor veroordeeld
Vandaag heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao de 49-jarige S.F. veroordeeld tot een
gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren voor onder meer zijn betrokkenheid bij de brand in
het belastingkantoor aan de Regentesselaan te Willemstad op 22 augustus 2019. Daarnaast is S.F.
verantwoordelijk gehouden voor gewoontewitwassen, voor diefstal en voor heling. De straf is
gelijk aan de eis van het openbaar ministerie.
In oktober 2020 had het Gerecht al een van de uitvoerders van de geruchtmakende brandstichting
in het belastingkantoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaren.
Het bewijs in de zaak tegen de eerder genoemde S.F. bestaat onder meer uit een aangifte van
brandstichting, het resultaat van technisch onderzoek, belastende verklaringen van de
uitvoerders van de brandstichting, en het resultaat van telefoontaps. Een van die afgeluisterde
telefoongesprekken vond plaats kort nadat een uitvoerder van de brandstichting was
aangehouden. S.F. vraagt of ‘de man al iets heeft gezegd.’ Zijn gesprekspartner zegt daarop dat
S.F. ‘een groot probleem zal hebben als hij praat.’ S.F. zegt vervolgens: ‘jullie hebben de naam van
de man. Doe iets zodat hij niets verklaart.’ Op basis van deze bewijsmiddelen heeft het Gerecht
vandaag vastgesteld dat S.F. opdracht heeft gegeven tot het stichten van brand in het
belastingkantoor, en dat S.F. aan de uitvoerders van die brand een geldbedrag als beloning in het
vooruitzicht had gesteld.
De politie heeft ook de financiële handel en wandel van S.F. onderzocht. Daarbij is vastgesteld
dat S.F. over een reeks van jaren een groot deel van de omzet van zijn besloten vennootschap, die
een bouwbedrijf exploiteert, aan het bedrijfsvermogen heeft onttrokken en contant op eigen privé
rekeningen heeft gestort. Het Gerecht overweegt dat S.F. daarmee de belastingwetten heeft
overtreden en dat een omvangrijk bedrag aan inkomstenbelasting en winstbelasting ten onrechte
niet is geheven. S.F. heeft dit bedrag voor zichzelf aangewend en heeft zich op die manier
schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen.
Bij een zoeking op het adres van S.F. is vastgesteld dat er buiten de meters om stroom en water
werd afgetapt, en is een gestolen goed (een trilplaat) aangetroffen. Dat leidt ten slotte tot
veroordelingen voor diefstal en heling.
Het Gerecht overweegt dat de brandstichting in het kantoor van de belastingdienst grote schade
en commotie heeft veroorzaakt. Een goed functionerende belastingdienst is van vitale betekenis
voor een land, en tot op de dag van vandaag wordt de belastingdienst door de brand ernstig
belemmerd in haar taakuitoefening. Dat raakt het budget van het Land en veroorzaakt schade
die moet worden gedragen door het Land en al zijn inwoners. S.F. heeft de rechtsorde van
Curaçao daarmee ernstig geschokt. Dat rechtvaardigt de bijzonder hoge straf die het Gerecht aan
S.F. heeft opgelegd.
De uitspraak zal binnenkort worden gepubliceerd op http://www.rechtspraak.nl

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: