Kamer kiest op 7 april Voorzitter

Kamer kiest op 7 april Voorzitter

2 april 2021

De Tweede Kamer kiest op woensdag 7 april 2021 in een plenair debat haar Voorzitter. Kamerleden kunnen tot dinsdag 6 april 2021 10.00 uur hun belangstelling kenbaar maken, zo heeft de Kamer besloten.

Procedure

De Tweede Kamer heeft op 2 april de profielschets voor een Kamervoorzitter voor de huidige zittingsperiode vastgesteld. De vorige Tweede Kamer heeft daarvoor een ontwerp-profiel gemaakt. Kamerleden die graag Kamervoorzitter willen zijn, kunnen dat kenbaar maken met een brief aan alle andere Kamerleden. In de plenaire vergadering van 7 april kunnen de kandidaten hun motivatie onderbouwen. Daarna volgt een stemming.

Brieven worden gepubliceerd

Tijdens het debat over de profielschets werd werd één motie ingediend, deze is op 2 april aangenomen. De motie roept op om de profielschets uit te breiden met de opdracht om het dualisme tussen regering en de Tweede Kamer te bevorderen, en om oog te houden voor de mogelijkheid om wetsvoorstellen zorgvuldig en gedegen te behandelen nu de Kamer uit meer fracties bestaat. Zowel de profielschets als de motie vindt u in dit bericht. Ook de brieven van Kamerleden die zich kandidaat stellen voor de functie, worden hier gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: