Vergaderingen tijdens zomerreces

 

 

Vergaderingen tijdens zomerreces

26 mei 2021

De Tweede Kamer verhuist in het zomerreces van dit jaar naar de tijdelijke huisvesting aan de Bezuidenhoutseweg 67. Indien de Kamer besluit om te vergaderen tijdens dit reces, dan vindt de plenaire vergadering plaats in de Ridderzaal. Die wordt hiervoor gereedgemaakt. De Troelstrazaal van het Kamergebouw is beschikbaar voor commissieactiviteiten. Het zomerreces gaat in op 9 juli. De Ridderzaal is nu al in gebruik als vergaderzaal voor de Eerste Kamer.

Tijdelijke verhuizing

Alle gebouwen aan het Binnenhof worden gerenoveerd. Gedurende de renovatie verhuizen de bewoners naar een andere werkplek. De Eerste Kamer en Raad van State gaan naar het Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat. Het ministerie van Algemene Zaken krijgt tijdelijke huisvesting bij het Catshuis. De Tweede Kamer verhuist naar de Bezuidenhoutseweg. Na de renovatie keert iedereen terug naar het Binnenhof.

Bezuidenhoutseweg 67

Het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 67 wordt nu geschikt gemaakt voor de Tweede Kamer, zodat ook op die locatie een plenaire zaal, commissiezalen en een grote publiekshal te vinden zijn. De plenaire zaal zal bijna identiek zijn aan de huidige plenaire zaal. Voor de Kamer is het belangrijk dat het parlementaire werk in de tijdelijke huisvesting op dezelfde manier door kan gaan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: