AIR BELGIUM START LIJNVLUCHTEN OP NAAR CURAÇAO VANUIT BELGIË EN MARTINIQUE

AIR BELGIUM START LIJNVLUCHTEN OP NAAR CURAÇAO VANUIT BELGIË EN MARTINIQUE
Belgische luchtvaartmaatschappij laat reizigers Belgian Class ontdekken
Vandaag, zaterdag 3 juli 2021, heeft Air Belgium zijn eerste lijnvlucht uitgevoerd tussen België en Curaçao. De komst van de Belgische
luchtvaartmaatschappij naar de Nederlandse Antillen zorgt vanaf nu voor een vaste verbinding tussen Curaçao en de luchthavens van
Brussels South Charleroi in België en Fort-de-France in Martinique.
Vanaf deze zomer vliegt Air Belgium elke woensdag en zaterdag van Curaçao naar België, via Fort-de-France in Martinique. De luchtvaartmaatschappij heeft sinds december 2019 al rechtstreekse lijnvluchten naar de Franse Antillen, maar met de uitbreiding van een lijn naar
de Nederlandse Antillen vervolledigt de Belgische maatschappij zijn aanbod. Martinique en Guadeloupe trekken voornamelijk Franssprekende toeristen aan, Curaçao is populairder bij Nederlandstaligen. Zo bereikt Air Belgium de volledige Belgische markt.
7.000 BELGEN ELK JAAR NAAR CURAÇAO
Elk jaar reizen er gemiddeld zo’n 7.000 Belgische toeristen naar Curaçao. Air Belgium wil geleidelijk aan nog meer toeristen uit België en
Nederland naar de Antillen vliegen. Voor de Nederlanders uit het zuiden van het land is de luchthaven van Brussels South Charleroi in België gemakkelijker bereikbaar dan Amsterdam. Vanuit Breda en Maastricht sta je bijvoorbeeld binnen anderhalf uur in Charleroi. Een ander
voordeel is dat de Belgische en Nederlandse schoolvakanties niet in dezelfde periode vallen, waardoor Nederlandse reizigers tijdens hun
vakanties voordeliger kunnen vliegen vanuit België dan vanuit Nederland.
De vluchten naar België via Martinique zijn ook goed nieuws voor de inwoners van Curaçao : zij krijgen er een nieuwe reisbestemming bij.
België – centraal gelegen in Europa – wordt naast Nederland de tweede Europese bestemming die bereikbaar is vanuit Curaçao. Reizigers
die vanuit Curaçao in Brussels South Charleroi Airport landen kunnen daar bovendien overstappen richting meer dan 100 andere Europese bestemmingen. Passagiers kunnen ook gemakkelijk Parijs met de auto bereiken. Curaçao biedt u vluchten naar België, Martinique
en Guadeloupe dankzij haar interline overeenkomsten met Air Caraibes.
“We hebben van de afgelopen maanden gebruik gemaakt om nieuwe bestemmingen voor een breed publiek te kunnen aanbieden. Het is dus met
veel plezier dat we onze reizigers de mogelijkheid bieden om naar het fantastische Curaçao te vliegen, in de Nederlandse Antillen, vanaf juli”, zegt
Niky Terzakis, CEO van Air Belgium.
BELGIAN CLASS BEKEND OM ZIJN KWALITEIT
De luchtvaartmaatschappij staat bekend om zijn Belgian class: kwaliteitsvolle diensten en producten van Belgische makelij. Air Belgium
biedt reizigers de keuze uit drie reisklassen : Economy, Premium en Business. De prijzen zijn competitief en altijd voor de heen- en
terugvlucht, inclusief taksen, minimum 30kg aan bagage én maaltijden, ongeacht welke reisklasse men kiest.
Air Belgium blijft zich bovendien steeds verder ontwikkelen. De huidige vloot wordt uitgebreid met twee nieuwe toestellen van het type
A330-900neo. Deze nieuwe vliegtuigen bieden reizigers nog meer comfort: ze zijn stiller, verbruiken een kwart minder brandstof en
beschikken over de beste in-flight entertainment services.
Vluchten tussen Curaçao en Fort-de-France:
� Economy : vanaf 769 ANG incl. taksen
� Premium: vanaf 1407 ANG incl. taksen
� Business: vanaf 2058 ANG incl. taksen
Vluchten tussen Curaçao en Brussels Charleroi:
� Economy: vanaf 1250 ANG incl. taksen
� Premium: vanaf 2765 ANG incl. taksen
� Business: vanaf 4216 ANG incl. taksen
OVER AIR BELGIUM
Air Belgium NV is een vennootschap naar Belgisch recht waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Mont-Saint-Guibert in WaalsBrabant. Haar doel is rechtstreekse intercontinentale vluchten aanbieden met vertrek vanuit België. Ze is exclusief gespecialiseerd in
langeafstandsvluchten tegen concurrentiële tarieven voor zakenreizigers en vakantiegangers, met een sterke Belgische identiteit die tot
uiting komt in alle services op de grond en aan boord van de toestellen.
De belangrijkste operationele basis van Air Belgium bevindt zich op Brussels Charleroi Airport. Air Belgium vertrekt ook vanuit andere
luchthavens in België en in Europa. Naast zijn eigen regelmatige vluchten, levert Air Belgium ook prestaties aan tal van prestigieuze
buitenlandse luchtvaartmaatschappijen, touroperators, cruiseoperators en buitenlandse regeringen

 


 

AIR BELGIUM STARTS REGULAR FLIGHTS BETWEEN BELGIUM AND MARTINIQUE TO CURAÇAO
Discover the Belgian class of the airline
On Saturday 3 July 2021, Air Belgium operated its first route between Belgium and the island of Curaçao. The arrival of the Belgian
airline in the Dutch Antilles now offers a link between Curaçao and Brussels Charleroi, Belgium, and Fort-de-France, Martinique.
From this summer onwards, Air Belgium will operate two flights per week, every Wednesday and Saturday from Curaçao to Belgium, via
Fort-de-France. In December 2019, the airline launched a service to the French Antilles and now completes its offer by operating a new
route to the Dutch Antilles. While Martinique and Guadeloupe mainly attract a French-speaking clientele, Curaçao appeals to a more
Dutch-speaking clientele. A way of serving the entire Belgian market.
AN AVERAGE OF 7,000 BELGIANS VISIT CURAÇAO EVERY YEAR
Every year, around 7,000 Belgian tourists travel to Curaçao on average. Air Belgium intends to significantly increase the volume of tourists
from the Belgian and Dutch markets. In contrast to Amsterdam, Brussels Charleroi Airport is easily accessible for travellers from the south
of the Netherlands, with a drive time of only 1.5 hours from the cities of Breda and Maastricht. In addition, as the Belgian and Dutch
school holiday periods are different, Dutch passengers will find lower fares from Belgium than from the Netherlands.
The opening of this new service will also diversify the offer for the local population of Curaçao. Curaçao will know benefit from flights to
Belgium, Martinique as well as Guadeloupe due to interline agreements with Air Caraïbes.
Belgium, in the heart of Europe, becomes the second European destination accessible from Curaçao, second only to the Netherlands.
This way, travellers from Curaçao can choose from over 100 new low-cost European destinations from Brussels Charleroi. Passengers
can also easily reach Paris by car.
“We have been working on the development of new destinations for the general public over the last few months, so it is with great pleasure that
we offer our passengers the possibility to fly to the beautiful island of Curaçao in the Dutch Antilles from July onwards”, Niky Terzakis, CEO of
Air Belgium.
A BELGIAN CLASS RECOGNISED FOR ITS QUALITY
The airline and its Belgian class are renowned for their excellent service and the quality of their products. Air Belgium offers a choice of
three travel classes: Economy, Premium and Business. Its fares are competitive and always include a complete offer with return flights,
taxes, a minimum of 30 kg of hold luggage and meals on board for all travel classes.
Air Belgium is also continuing to grow. The company’s current fleet will expand with the arrival of two new A330-900neo aircraft. These
new aircraft will further improve the comfort offered to passengers. They are quieter, consume 25% less fuel and offer the best in-flight
entertainment equipment.
Flights between Curaçao and Fort-de-France:
� Economy: from ANG 769 incl. taxes
� Premium: from ANG 1407 incl. taxes
� Business: from ANG 2058 incl. taxes
Flights between Curacao and Brussels Charleroi:
� Economy: from ANG 1250 incl. taxes
� Premium: from ANG 2765 incl. taxes
� Business: from ANG 4216 incl. taxes
ABOUT AIR BELGIUM
Air Belgium SA. is a company under Belgian law with its registered office in Mont-Saint-Guibert in Walloon Brabant. Its purpose is to offer
direct intercontinental flights from Belgium. Exclusively devoted to long-haul flights at competitive fares for business and leisure travellers with a strong Belgian identity felt through all its ground and in-flight services.
Air Belgium’s main operational base is located at Brussels Charleroi Airport. Air Belgium also operates from other airports in Belgium and
Europe. Beyond its own regular routes, Air Belgium also provides services for many prestigious foreign companies, tour operators, cruise
operators and foreign governments

 

One thought on “AIR BELGIUM START LIJNVLUCHTEN OP NAAR CURAÇAO VANUIT BELGIË EN MARTINIQUE

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: