Taskforce Human Trafficking Prevention Curaçao lanceert bewustwording campagne

 

Grupo di Trabou pa Prevenshon di Trafikashon di Ser Humano di Kòrsou ta lansa un kampaña
di konsientisashon
Riba 30 di yüli 2021, e fecha ku a keda dekretá dor di Nashonnan Uní komo e Dia Mundial kontra
Trafikashon di Humano, e Grupo di Trabou pa Prevenshon di Trafikashon di Ser Humano di Kòrsou ta
lansa su wèpsait http://www.HumanTraffickingPreventionCuracao.com den marko di un kampaña di
konsientisashon. E wèpsait, den marko di e kampaña aki, tin komo su opheto pa proporshoná mas
informashon na públiko tokante di trata i trafikashon di ser humano. Esaki ku mira riba konsientisahon di personanan ku a bira víktima di trafikashon di ser humano pa ku e pasonan ku nan por tuma. E Grupo di Trabou a risibí un supsidio di 40.000 euro pa e kampaña aki di Ministerio di Hustisia. Dor di duna mas konosementu tokante di e problema di trafikashon di ser humano, ta stimulá e siudadano pa denunsiá práktikanan di trafikashon di ser humano òf pa informá polis.
Trafikashon di ser humano ta inkluí reklutá, transportá òf akohé i hospedá personanan husando kalke
forma di preshon ku e ophetivo di eksplotashon. Frekuentemente e víktimanan ta den un posishon
vulnerabel. Ta chantaheá, menasá, maltratá òf gaña nan. Trafikashon di ser humano ta enserá ku ta
eksplotá nan òf ta obligá nan traha bou di kondishonnan degradante. Ta un violashon grave di
derechonan humano i un forma grave di kriminalidat.
Pa un temporada kaba, trata i trafikashon di ser humano ta un prioridat pa Ministerio Públiko. E tipo di delitu aki ta relashoná estrechamente ku e fluho di imigrantenan indokumentá pa Kòrsou i ta pidi pa un enfoke multidisiplinario. Komo país autónomo den Reino, Kòrsou ta obligá pa kumpli ku e akuerdonan establesé den e tratadonan ku ta toka derechonan humano, entre otro. Esaki ta inkluí e publikashon anual di un informe tokante di medidanan adoptá den e lucha kontra di trata i trafikashon di ser humano. US Department of State ta evaluá esaki i, después, nan ta emití un TIP report/rapòrt riba e funshonamentu di país Kòrsou. Ta evaluá e paisnan a base di e kriterionan establesé.
Te ku 2018, a evaluá Kòrsou na nivel 2. Nivel 2 ta inkluí paisnan ku no ta kumpli kompletamente ku e
normanan mínimo, pero ku ta hasiendo esfuersonan pa kumpli ku nan. For di 2019, a pone Kòrsou riba e “watchlist” di nivel 2. Esaki ta nifiká ku e país a hasi un esfuerso importante, pero no a aportá prueba di e oumento di esfuersonan pa kombatí trafikashon di hende den e aña anterior. Esaki ta posibel danki na e oumento di investigashonnan penal, persekushonnan i e kondenanan realisá na nivel lokal, e oumento di asistensia ofresé na viktimanan i e redukshon di komplisidat den trafikashon di hende dor di funshonarionan públiko. E sa sosodé tambe ora ku e kantidat di víktima baluá oumentá konsiderabelmente i e país no tuma medidanan konkreto i proporshonal. Un puesto riba e “Watch List” di Nivel 2 ta nifiká ku Kòrsou tin un historial malu kontra di trafikashon di hende.
Pa sali for di e situashon malu aki, e Grupo di Trabou pa ku trafikashon di ser humano den e ultimo tres añanan a presentá varios propuesta di maneho ku a ser ratifiká dor di Konseho di Minister. Den e ultimo sinku añanan, un total di 31 denunsia i/òf mèldu a wòrdu hasí di viktimisashon pa trafikashon di hende.
Di e total aki, 22 a ser kondená.
Por haña e wèpsait i e Facebook riba e lenk di “Human Trafficking Prevention Curaçao”.

Taskforce Human Trafficking Prevention Curaçao lanceert bewustwording campagne
Human Trafficking Task Force Curaçao lanceert op 30 juli 2021, de datum dat is aangewezen door de
Verenigde Naties als de Wereld Dag tegen mensenhandel, de website:
http://www.HumanTraffickingPreventionCuracao.com in het kader van een bewustwordingscampagne. De
website als onderdeel van deze campagne is bedoeld om meer informatie te geven aan het publiek over mensenhandel/smokkel. Het is ook gericht om mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel bewust te maken over stappen die ze kunnen nemen. Voor dit traject heeft de Task Force een subsidie van € 40 duizend van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangen Dit bedrag is op de rekening van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds gestort.
Door meer bekendheid te geven aan de problematiek van mensenhandel wordt de burger gestimuleerd om actief mensenhandel praktijken te melden, dan wel aangifte te doen bij de politie.
Mensenhandel is onder andere het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met
gebruik van enig vorm dwang met het oogmerk van uitbuiting. Slachtoffers zitten vaak in een kwetsbare positie. Ze worden gechanteerd, bedreigd, mishandeld of misleid. Mensenhandel houdt in dat mensen worden uitgebuit of onder mensonterende omstandigheden te werk worden gesteld. . Het is een ernstige schending van de mensenrechten en een zware vorm van criminaliteit.
Mensenhandel en –smokkel worden al enige tijd door het Openbaar Ministerie als prioriteit
aangemerkt. Deze vorm van criminaliteit hangt nauw samen met de influx van on-gedocumenteerde
personen op Curaçao en vereist een multidisciplinaire aanpak. Als autonoom land binnen het Koninkrijk is Curaçao gebonden aan het nakomen van afspraken die zijn vastgelegd in verdragen die o.a. betrekking hebben op de rechten van de mens. Het jaarlijks uitbrengen van een rapport over de stappen die zijn ondernomen in de strijd tegen mensenhandel, is een onderdeel hiervan. Dit rapport wordt door de US Department of State beoordeeld en vervolgens brengen zij een TIP report/rapport uit over het functioneren van de land Curacao. . Aan de hand van opgestelde criteria worden de landen beoordeeld. Tot 2018 werd Curaçao op Tier 2 beoordeeld. Tot de Tier 2 behoren landen die niet volledig aan de minimumnormen voldoen, maar die wel aanzienlijke inspanningen leveren om eraan te voldoen. Sinds 2019 wordt Curaçao op de Tier 2 watch list geplaatst. Dit betekent dat het land een aanzienlijke inspanning heeft geleverd, maar geen bewijs heeft geleverd van de toenemende inspanningen om mmensenhandel te bestrijden in het voorgaande jaar. Dit is mogelijk door een toename van lokaal verrichte strafrechtelijke onderzoeken, vervolgingen en veroordelingen, een toename van geboden hulp aan slachtoffers en het verminderen van medeplichtigheid aan mensenhandel door overheidsfunctionarissen. Het gebeurd ook wanneer het geschatte aantal slachtoffers zeer aanzienlijk is toegenomen of aanzienlijk toeneemt en het land geen concrete proportionele maatregelen neemt.. Een plaats op de Tier 2 “Watch List” betekent dat Curaçao een slecht aanzien heeft voor wat betreft de bestrijding van mensenhandel.
Om uit deze slechte positie te komen heeft de Task Force mensenhandel in de afgelopen drie jaar
diverse beleidsvoorstellen aangedragen welke door de Raad van Ministers zijn bekrachtigd.
In de afgelopen vijf jaar zijn in totaal 31 aangiftes en/of meldingen van slachtofferschap van
mensenhandel gedaan. Hiervan zijn er 22 veroordelingen uitgesproken.
Website en facebook zijn te vinden op de link “Human Trafficking Prevention Curaçao

 

Taskforce Human Trafficking Prevention Curaçao lanceert bewustwording campagne

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: