Gesprek over eindrapport problemen bij uitvoeringsorganisaties

Gesprek over eindrapport problemen bij uitvoeringsorganisaties

17 november 2021

De commissie voor Binnenlandse Zaken spreekt op donderdag 18 november over het eindrapport ‘Klem tussen balie en beleid’. Het rapport kwam tot stand naar aanleiding van het parlementaire onderzoek naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties. De bijeenkomst is vanaf 15.30 uur te volgen via de livestream op deze website.

De commissie voor Binnenlandse Zaken is de zogeheten voortouwcommissie. Daarnaast sluiten mogelijk ook leden van de commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Infrastructuur en Waterstaat, en Financiën aan.

Eindrapport

Kamerleden gaan in gesprek met de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU). De TCU onderzocht de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties, het verlies van de menselijke maat daarbij en mogelijke oplossingen hiervoor. In februari 2021 kwam daarover een eindrapport uit.

Aanbevelingen

De TCU doet in haar onderzoeksrapport zeven aanbevelingen voor een betere balans tussen departementen, Kamer en uitvoeringsorganisaties. Die balans leidt uiteindelijk tot een betere overheidsdienstverlening waarin de burger weer centraal staat en waarin oog is voor de menselijke maat. Onder de ‘menselijke maat’ verstaat de commissie het recht doen aan de belangen van burgers bij de totstandkoming en uitvoering van beleid, wet- en regelgeving.

1. Praat met de burger en de uitvoeringsorganisaties.

2. Schenk meer aandacht aan de uitvoerbaarheid van beleid en aan doenvermogen (burgers moeten de wet niet alleen kennen, maar ook ‘kunnen’: ze moeten ernaar kunnen handelen).

3. Signaleer en adresseer problemen in de uitvoering zo snel mogelijk.

4. Creëer meer vertrouwen binnen de driehoek Tweede Kamer, departementen en uitvoeringsorganisaties.

5. Verbeter de kennis- en informatiepositie van de Tweede Kamer.

6. Geef de uitvoering meer waardering en de professionals meer zeggenschap.

7. Evalueer de impact van deze aanbevelingen een jaar na behandeling in de Tweede Kamer.

Over deze aanbevelingen gaan Kamerleden in gesprek met de TCU. De leden die in de TCU zaten ten tijde van het onderzoek, hebben de Kamer inmiddels verlaten. Dat zijn André Bosman (VVD, voorzitter), Nevin Özütok (GroenLinks, ondervoorzitter), Evert Jan Slootweg (CDA), Maarten Groothuizen (D66), Cem Laçin (SP), John Kerstens (PvdA), Corrie van Brenk (50PLUS). Zij zijn door de Kamerleden van de commissie Binnenlandse Zaken uitgenodigd voor het gesprek zodat deze zich op een later debat kunnen voorbereiden.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: