VOORWAARDEN REGELING KABINETSMEDEWERKERS AANGEPAST

GERELATEERDE MINISTERIES SOCIALE ONTWIKKELING, ARBEID & WELZIJN

 

VOORWAARDEN REGELING KABINETSMEDEWERKERS AANGEPAST

GEPLAATST OP 19 01 2022

WILLEMSTAD – De regeling voor kabinetsmedewerkers van de minister is aangepast. Voor kabinetsmedewerkers gelden vanaf 14 juni 2021 dezelfde arbeidsvoorwaarden als alle ambtenaren. Het maximaal aantal kabinetsmedewerkers is van 5 medewerkers naar 7 verhoogd ten behoeve van de ministers om te voldoen aan de noodzaak van capaciteit en ondersteuning van de kabinetten van de ministers. Dit om zodoende de inhuur van consultants, specialisten en retainerfees van adviseurs in te kaderen.

De Raad van Ministers heeft op 25 augustus 2021 een beslissing genomen over een nieuwe regeling voor kabinetsmedewerkers. Kabinetsmedewerkers krijgen gelijk als alle ambtenaren een overwerkvergoeding op basis van de daadwerkelijk gewerkte overuren en ontvangen niet meer een automatische overwerkvergoeding. Daarnaast hebben kabinetsmedewerkers die al ambtenaar zijn geen recht meer op drie tredes na het aftreden van de minister, indien ze hun werkzaamheden binnen hun ministerie weer hervatten. Vakantiedagen moeten ook conform de wet- en regelgeving worden opgenomen en vervallen indien de vakantiedagen niet tijdig worden opgenomen. Aangezien kabinetsmedewerkers een bijzondere taak uitoefenen ontvangen ze een toelage van 25% bovenop hun salaris (conform oude circulaire).

Het aantal kabinetsmedewerkers per ministerie is verhoogd van 5  naar maximaal 7. Er is een functie van specialistisch adviseur toegevoegd. Degene die op deze functie wordt benoemd moet ook de taken van kabinetschef kunnen uitoefenen. Deze functie is toegevoegd zodat ministers binnen de kaders gebruik kunnen maken van specialisten om hun te adviseren binnen hun beleidsgebied. Hiermee wordt tevens voorkomen om allerlei andere specialisten in te huren of buiten de formatie van het kabinet ter beschikking te stellen.

Tegelijkertijd met de lopende interventies om de efficiency van het overheidsapparaat te verhogen,  kunnen ministers behoefte hebben aan extra ondersteuning nodig om hun functie naar behoren uit te oefenen. Met de uitbreiding van de formatie kunnen ministers afhankelijk van de grootte van hun ministerie gebruik maken van 2 tot 3 ondersteuners ten einde lopende projecten en/of verzoeken af te handelen. Voor iedere functie is een profiel gemaakt waaraan de aan te nemen kabinetsmedewerker moet voldoen.

Met het vorenstaande heeft de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening duidelijkheid gebracht met betrekking tot de laatste circulaire aangaande kabinetsmedewerkers.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: