Tijdelijke commissie Corona brengt werkbezoek aan Utrecht

De Tijdelijke commissie Corona legde op 23 januari haar derde werkbezoek af, dit keer in de regio Utrecht. Leden van de commissie spraken met studenten en met medewerkers van een penitentiaire inrichting. Ook bezochten zij het wijkcentrum in de buurt Overvecht en gingen daar in gesprek met bewoners, jongeren en betrokkenen uit deze wijk. Tot slot bezochten de commissieleden een ziekenhuis in Nieuwegein.

 

Nicki Pouw-Verweij (JA21), Mariëlle Paul (VVD, fungerend voorzitter), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66) en Hilde Palland (CDA) staan naast elkaar op het Vredenburgplein in Utrecht.
V.l.n.r. Nicki Pouw-Verweij (JA21), Mariëlle Paul (VVD, fungerend voorzitter), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66) en Hilde Palland (CDA) op werkbezoek in de regio Utrecht.

Effecten van corona in een grootstedelijke regio

De commissie heeft de regio Utrecht gekozen als bestemming voor haar derde werkbezoek. Net als bij de werkbezoeken aan Noord-Brabant en Zuid-Limburg bevatte het programma in Utrecht zowel gesprekken met artsen en verpleegkundigen over medische aspecten van de coronacrisis als gesprekken met verschillende groepen burgers die met de coronamaatregelen te maken kregen. Tijdens dit derde werkbezoek sprak de commissie vooral over de effecten van corona in een grootstedelijke regio en de gevolgen van het beleid voor specifieke groepen.

De commissieleden kijken terug op een boeiend en zinvol werkbezoek. Betrokkenen deelden hun ervaringen en kennis met de Kamerleden en ondersteunende staf. Fungerend commissievoorzitter Mariëlle Paul: “Het was leerzaam om ook vandaag weer verhalen te horen over hoe mensen de coronamaatregelen hebben ervaren en meer inzicht te krijgen in de impact van het coronabeleid op specifieke groepen.”

Landelijke koepelorganisaties van studenten

Commissieleden spraken vertegenwoordigers van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvK) over de effecten die de coronamaatregelen hadden op studenten. Beide organisaties behartigen belangen van studenten en konden een inkijkje geven in hoe studenten de coronaperiode hebben ervaren. Er werd onder andere gesproken over de gevolgen van de maatregelen voor het studeren, het sociale aspect van het studentenleven en het mentaal welbevinden van studenten.

Penitentiaire inrichting Nieuwegein

De penitentiaire inrichting (PI) in Nieuwegein, het huis van re-integratie en herstel, is een middelgrote inrichting. De PI werkt met ketenpartners aan re-integratie en herstel voor gedetineerden. De PI Nieuwegein kan maximaal 495 gedetineerden huisvesten in diverse regimes, zoals een huis van bewaring, een gevangenis, een extra zorg afdeling en een inrichting stelselmatige daderaanpak afdeling. De commissieleden gingen in gesprek met vertegenwoordigers van de penitentiaire inrichting over de positie van gevangenen tijdens de coronaperiode.

Wijkbureau Utrecht-Overvecht

In de wijk Utrecht-Overvecht bezochten de commissieleden het wijkbureau. Overvecht is een naoorlogse hoogbouwwijk in de gemeente Utrecht. Overvecht is een wijk met verschillende aandachtsbuurten, waar weinig sociale samenhang is en buurtbewoners een negatievere toekomstverwachting hebben ten opzichte van mensen in andere wijken. Bewoners, jongeren en andere betrokkenen in de wijk, zoals een huisarts en een ambtenaar, vertelden over hun ervaringen met het coronavirus en de getroffen maatregelen. Ook bezochten de leden een praktijk voor fysiotherapie.

St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft acht vestigingen in Midden-Nederland, waaronder ziekenhuizen in Nieuwegein en Utrecht. Bij het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein gingen de commissieleden in gesprek over onder meer de corona-nazorgpoli. Ze spraken met bestuurders, verpleegkundigen en artsen onder andere over de inzet van buddy’s door het ziekenhuis. Buddy’s zijn betaalde medewerkers zonder zorgopleiding die de verpleegkundigen bijstaan. Deze noodoplossing is tijdens de coronagolven ingezet vanwege het landelijke tekort aan zorgmedewerkers.

Inzicht verkrijgen

Het werk van de tijdelijke commissie is erop gericht om te komen tot een onderzoeksvoorstel voor de opzet van een parlementaire enquête naar het verloop van de coronacrisis in Nederland. In deze fase staat het opbouwen van kennis centraal. Naast het inlezen in het coronadossier en informatie vergaren over de werkwijze van parlementaire enquêtes voeren de Kamerleden gesprekken met externe deskundigen. Werkbezoeken zijn ook onderdeel van deze fase om een goed beeld te krijgen van verschillende relevante aspecten van de coronacrisis.

Commissieleden

De commissie bestaat uit de Kamerleden Mariëlle Paul (VVD, fungerend voorzitter), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Vicky Maeijer (PVV), Hilde Palland (CDA), Pepijn van Houwelingen (FVD), Nicki Pouw-Verweij (JA21), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Wybren van Haga (Groep Van Haga) en Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt).

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: