KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNU

Curaçao Development Institute NV (CDI) en Korporashon pa Desaroyo di Korsou (Korpodeko) tekenen samenwerkingsovereenkomst

Curaçao Development Institute NV (CDI) en Korporashon pa Desaroyo di Korsou (Korpodeko) tekenen samenwerkingsovereenkomst

Willemstad – Op 20 oktober jl. hebben de CDI en Korpodeko een overeenkomst voor samenwerking getekend in de aanloop om gezamenlijk de sector voor ontwikkelingsfinanciering effectiever en efficienter te restructureren.
Het uiteindelijk doel van deze samenwerking is om de respectievelijke rollen van CDI en Korpodeko onder één overkoepelende organisatievorm onder te brengen waardoor efficienter uitvoering gegeven kan worden aan de doelstellingen van beide overheids entiteiten.
In het eerder door de Raad van Ministers goedgekeurd rapport “A strategic Framework for a Curacao Development Finance Institute “ werd voorgesteld om te geraken tot één ontwikkelingsfinancerings instituut voor Curacao dat effectief en efficient inspeelt op de hedendaagse realiteit bij de financiering van ontwikkeling in het land. Het concept is gebaseerd op twee pijlers die ingebed dienen te zijn in de entiteit nl. een ontwikkelings- pijler en een ontwikkelingsfinancierings pijler. Deze twee belangrijke pilaren worden momenteel deels gedragen door Korpodeko op het gebied van ontwikkelingsfinanciering en deels door CDI die als belangrijkste doel heeft het tot uitvoering brengen van de visie van de overheid voor de duurzame ontwikkeling van Curaçao. CDI houdt zich dan ook in deze fase bezig met programma’s en projecten gericht op creatie van structurele werkgelegenheid en verhoging van deviezeninkomsten.
Als een van de eerste gezamenlijke activiteiten zal een assessment van de ontwikkelingsfinancieringssector op Curaçao uitgevoerd worden waarbij specifieke technische assistentie van de Wereld Bank Groep is ingezet. Hiertoe is eerder een MoU met de Wereld Bank Groep overeengekomen. Tevens is er in dit verband een eerste opdracht vanuit de CDI naar de WBG uitgegaan.
Tenslotte wordt er momenteel ook met OBNA naar samenwerking passende in de bovenstaande aanpak bekeken.

Foto: het moment van ondertekening vn de MoU door de directeur van Korpodeko, dhr Chesron Isidora en de president commissaris van CDI, dhr René Römer in bijzijn van de demissionare ministers van Economische Ontwikkeling en Financiën

20161020-img_0547

20161020-img_0563

20161020-img_0571

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: