GOEDE SAMENWERKING LEIDT TOT GROTE DRUGSVANGST  / GOODE COOPERATION LEADS TO MAJOR DRUG BUST

Goede samenwerking leidt tot grote drugsvangst

 

De Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) heeft op dinsdag 15 november een grote hoeveelheid verdovende middelen onderschept op een ‘Go-fast’. De operator in de radarkamer van het Kustwacht Steunpunt Aruba detecteerde omstreeks 21.00 uur een verdacht contact ten zuiden van Santana di Cacho, Aruba.

 

De Maritieme Politie werd hiervan op de hoogte gesteld en die zette onmiddellijk een eenheid, de BP 2 in om het contact te onderzoeken. Een kustwachter werd ook aan boord genomen. Door aansturing van de radaroperator werd de BP 2 naar het contact gedirigeerd. Ter plekke aangekomen troffen ze een onverlicht vaartuig aan. Doordat ze waren betrapt begon de bemanning balen met vermoedelijk drugs overboord te gooien. Ze probeerden ook te vluchten en er begon een achtervolging. Het vaartuig werd gedwongen om te stoppen door gericht op de motoren te schieten. De vijf (5) opvarenden werden aangehouden als verdachte van het overtreden van de Landsverordening Verdovende Middelen. De balen met drugs zijn uit het water gehaald en in beslag genomen.

 

Zowel het vaartuig als de verdachten, alle vijf (5) met de Venezolaanse nationaliteit, zijn naar de kustwachtsteiger te Savaneta opgebracht en overgedragen aan de Unit Georganiseerde Criminaliteit (UGC) van het Korps Politie Aruba (KPA) voor verdere afhandeling van de zaak.

 

Deze succesvolle aanhouding was ondersteund door coördinatie van de Kustwacht operatie centrum en lucht ondersteuning van de Kustwacht helikopter, de AW-139.

 

Dit is weer een goed voorbeeld van samenwerking tussen de lokale ketenpartners namelijk de Kustwacht, de Maritiem Politie, de UGC en het KPA.

Good cooperation leads to major drug bust

 

The Dutch Caribbean Coastguard (DCCG) intercepted a large amount of narcotics on Tuesday, November 15 on a ‘Go Fast’. Around 21.00 hours, the operator in the radar room of the Coastguard Sub-station Aruba detected a suspicious contact south of Santana di Cacho, Aruba.

 

The Maritime Police was informed and immediately set up a unit, the BP 2 to investigate the contact. A coast guard was also taken on board. By direction of the radar operator, the  BP 2 was directed to the contact. When they arrived onsite they found an unlit vessel. When they realized they had been detected, the crew began throwing bales of presumably drugs overboard. They also tried to flee and a chase began. The vessel was forced to stop by shooting directly at the engines. The five (5) persons on board were arrested as a suspect of violating the Narcotic Drugs Ordinance. The bales of drugs are removed from the water and seized.

 

Both the vessel and the suspects, all five (5) with the Venezuelan nationality, were taken to the coastguard jetty in Savaneta and transferred to the Unit Organised Crime (UGC) of the Police Corps Aruba (KPA) for further handling of the case.

 

This successful arrest was supported with the coordination of Coast Guard operations center and air support of the Coast Guard helicopter, the AW-139.

 

This is another good example of cooperation between the local partners in the judicial chain: the Coast Guard, Maritime Police, the UGC and the KPA.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: