BOLETIN SPESIAL No. 1, VIGILANSHA PA HOS 

BOLETIN SPESIAL No. 1, VIGILANSHA PA HOS

A EMITÍ UN VIGILANSHA PA HOS 
DIA EMITÍ:  DJAWEPS, 17 DI NOVÈMBER 2016, 11:43 O.L.

BÁLIDO TE: DJAWEPS, 17 DI NOVÈMBER 2016, 15:45 O.L.
ESAKI TA UN VIGILANSHA PA HOS PA KÒRSOU
*****KONDISHONNAN ATMOSFÉRIKO POR KONDUSÍ NA FORMASHON DI HOS*****

IMPAKTO:
Bientu fuerte te hopi duru for di diferente direkshon ta posibel

Hopi daño por ser kousá na konstrukshon; leshon por ser kousá na hende i animal

MEDIDA DI PREKOUSHON:
No sali pafó si bo mira òf tende un hos

Buska protekshon den un kamber chikitu òf bou di mueble fuerte
DEFINISHONNAN:
Un Boletin Spesial ta ser emití pa eventonan di wer ku ta kousa inkonbeniensia general òf preokupashon den pueblo (ku ta rekerí atenshon i akshon di outoridatnan di brantwer i polis) i ku no por ser deskribí na un manera adekuá den un pronóstiko di tempu regular.
Un Vigilansha pa Hos / Warwarú ta un anunsio pa ora ku kondishonnan por kondusí na desaroyo di warwarú riba laman òf tera
KEDA PENDIENTE PA MAS INFORMASHON 

E siguiente boletin lo wòrdu emití  djaweps, 17 di novèmber 2016, 15:45 o.l.
SPECIAL BULLETIN No. 1, FUNNEL CLOUD WATCH

A FUNNEL CLOUD WATCH HAS BEEN ISSUED. 
DATE ISSUED:  THURSDAY, NOVEMBER 17, 2016, 11:43 L.T.

VALID UNTIL: THURSDAY, NOVEMBER 17, 2016, 15:45 L.T.
THIS IS A FUNNEL CLOUD WATCH FOR CURAÇAO
*****ATMOSPHERIC CONDITIONS ARE CONDUCIVE FOR THE FORMATION OF FUNNEL CLOUDS *****

EXPECTED IMPACTS:
Strong to gale winds from varying directions is possible.

Significant damage to constructions and injury to humans and animals

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS:
Do not venture outside in case a funnel cloud is seen or heard

Seek protection in a small room or below sturdy furniture
DEFINITIONS:
A Special Bulletin is issued for weather events that are unusual, cause general inconvenience or public concern (requiring the attention and action of fire department and police authorities) and cannot adequately be described in a regular weather forecast.
A Funnel Cloud Watch is an announcement when conditions could lead to the development of funnel clouds over water or land.
STAY TUNED FOR FURTHER INFORMATION. 

The next bulletin will be issued  Thursday, November 17, 2016, 15:45 l.t.
SPECIAAL BERICHT Nr. 1, VOORWAARSCHUWING WINDHOZEN

EEN VOORWAARSCHUWING VOOR WINDHOZEN IS UITGEGEVEN 
UITGIFTE DATUM:  DONDERDAG, 17 NOVEMBER 2016, 11:43 L.T.

GELDIG TOT: DONDERDAG, 17 NOVEMBER 2016, 15:45 L.T.
DIT IS EEN VOORWAARSCHUWING VOOR WINDHOZEN VOOR CURAÇAO
*****ATMOSFERISCHE OMSTANDIGHEDEN KUNNEN TOT DE VORMING VAN WINDHOZEN LEIDEN *****

VERWACHTE EFFECTEN:
Krachtige tot stormachtige winden uit verschillende richtingen zijn mogelijk

Significante schade aan gebouwen en letsel aan mens en dier zijn mogelijk

VOORZORGSMAATREGELEN:
Ga niet naar buiten, indien men een windhoos ziet of hoort

Zoek dekking in een kleine ruimte of onder zware meubels
DEFINITIES:
Een Speciaal Bericht wordt uitgegeven voor weersverschijnselen, die ongebruikelijk zijn, algemeen ongemak of bezorgdheid bij de bevolking veroorzaken (waarbij de aandacht en actie van brandweer en politieautoriteiten noodzakelijk zijn) en niet op een geschikte manier in een reguliere weersverwachting kunnen worden beschreven.
Een Voorwaarschuwing voor Windhozen is een aankondiging, wanneer condities kunnen leiden tot de ontwikkeling van een wind- of waterhoos.
BLIJF IN AFWACHTING VAN MEER INFORMATIE 

Het volgende bericht wordt gepubliceerd op  donderdag, 17 november 2016, 15:45 l.t.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: