BIJDRAGE SOAW AAN MINDER CRIMINALITEIT

BIJDRAGE SOAW AAN MINDER CRIMINALITEIT

Willemstad- Recent heeft het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, een belangrijke mijlpaal in 

het regeerprogramma op het gebied van haar bemiddelingsbeleid gerealiseerd. Namelijk bijdragen in de dader-

slachtoffer bemiddeling in justitiële processen door het Openbaar Ministerie Curaçao, de zogeheten Hustisia 

Sosial Restorativo. 

Onderzoek elders heeft aangetoond dat deze vorm van bemiddeling tot wel 55% minder recidive zou kunnen 

leiden. Ook blijven slachtoffers, die in dit proces participeren, minder lang onder een trauma van het delict lijden. 

Inmiddels is dit model wereldwijd ingevoerd, waaronder in vele Latijns Amerikaanse landen. Zo zijn in 

Argentinië al meer dan een miljoen bemiddelingen uitgevoerd. 

In deze benadering van geweld en criminaliteit wordt voorrang gegeven aan de sociale interventie,voor de 

strafrechtelijke benadering. In ons geval vindt het autonoom plaats naast het justitieel proces en komen in 

principe alle daders hiervoor in aanmerking. Sommige landen zien in deze optimistische benadering een richting, 

om justitie op termijn daadwerkelijk het ultimum remedium te doen worden. 

Voor het strafrechtelijke procedures wordt de dader uitgenodigd om vrijwillig verantwoordelijkheid te nemen en 

de schade te herstellen. 

Verder ligt de nadruk op de competentie van het ministerie, namelijk de kracht van de families en de 

gemeenschap. Niet langer staat alleen de dader centraal, maar vooral de onderlinge relaties met elkaar. Hiermee 

is de benadering een concrete uitwerking van het gezegde ‘it takes a village to raise a child’. Maar ook van een 

overheid die zegt dat de gemeenschap meer verantwoordelijkheid krijgt. Echter deze verantwoordelijkheid gaat 

om zijn/haar verantwoordelijkheid om samen met anderen het leed te herstellen. 

Eveneens vernieuwend is dat het in tegenstelling tot het strafproces een vertrouwelijk proces is. Slachtoffer, dader 

en hun kennissen worden hiermee volop in de gelegenheid gesteld om elkaar informeel en in eigen kring te 

kunnen spreken. Kernwoorden zijn slachtoffer, herstel, vertrouwelijkheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid 

en kracht.

De bijdragen van het Ministerie van SOAW in deze interministeriële benadering zijn innoverende visie, haar 

subsidie op dit gebied, de kwaliteitsbewaking en evaluatie.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: