Komunikado di parti Gabinete di Gobernador


​WILLEMSTAD

Vandaag, woensdag 4 januari 2017, heeft de Voorzitter van de Staten, de heer Humphrey Davelaar, 

aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, bericht dat de Staten, ter 

voldoening aan artikel 126 van het Kiesreglement van Curaçao, met inachtneming van artikel 45 van 

de Staatsregeling van Curaçao en het Reglement van Orde van de Staten hebben besloten tot 

toelating van de volgende gekozenen:

1. De heer Melvin V.E. Cijntje

2. Gassan Dannawi

3. Sherwin S. Leonora

4. Curtley S. Obispo

5. Yaël L.E. Plet

6. Henny Reinilla

7. Stephen C.A. Walroud

De gekozenen hebben vervolgens ten overstaan van de Gouverneur de eed of belofte afgelegd.

Op de foto: De Gouverneur van Curaçao, de voorzitter van de Staten en de griffier van de staten 

tesamen met de 7 nieuwe statenleden.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s