Teleurstellende economische prestatie van de monetaire unie in het derde kwartaal van 2016 – Disappointing economic performance in the monetary union during the third quarter of 2016 – Prestashon ekonómiko desepshonante di e union monetario durante e di tres kuartal di 2016

centrale_bank_rr_0

Teleurstellende economische prestatie van de monetaire unie in het derde kwartaal van 2016

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Volgens het kwartaalbericht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten was de economische prestatie van de monetaire unie teleurstellend in het derde kwartaal van 2016. De groei was nihil (0,0%) in Curaçao, terwijl Sint Maarten een krimp van -0,3% registreerde.
De groei bleef nihil in Curaçao als gevolg van een daling in de activiteiten van de publieke sector die teniet werd gedaan door een marginale groei in de private sector. De positieve resultaten in voornamelijk de bouwsector en de utiliteitssector werden enigszins gematigd door een daling in de activiteiten van de sectoren restaurants & hotels en transport, opslag & communicatie. De goede prestatie van de bouwsector was het resultaat van de groei in de particuliere en overheidsinvesteringen. De groei in de utiliteitssector werd gedreven door een toename van de productie van water en elektriciteit. De reële productie nam ook toe in de industriesector, alhoewel de toename minder sterk was vergeleken met het derde kwartaal van 2015, als gevolg van een toename in de scheepsreparatie-activiteiten die enigszins gematigd werd door een daling in de olieraffinage-activiteiten.

De reële toegevoegde waarde in de sector restaurants & hotels nam daarentegen af zoals blijkt uit de daling in het aantal hotelovernachtingen en het aantal verblijfs- en cruisetoeristen. De krimp in de transport-, opslag- & communicatiesector was het gevolg van een daling in de luchttransportactiviteiten en luchthavengerelateerde activiteiten. Daarnaast namen de activiteiten in de zeehaven af zoals blijkt uit de daling in de olieopslagactiviteiten en het aantal schepen dat de haven bezocht. Verder was de groei nihil in de sector groot- en kleinhandel doordat de groei in de binnenlandse bestedingen teniet werd gedaan door de daling in de bestedingen van toeristen en de activiteiten in de vrije zone.

In Sint Maarten nam de reële toegevoegde waarde van zowel de publieke als de private sector af gedurende het derde kwartaal van 2016 vergeleken met het derde kwartaal van 2015. De negatieve
bijdrage van de publieke sector aan het BBP blijkt voornamelijk uit de daling van de belastingen op goederen en diensten, in het bijzonder de omzetbelasting, als gevolg van de afname in de consumptie en de bestedingen van de toeristen. De krimp in de private sector werd grotendeels veroorzaakt door de sector groot- en kleinhandel die ook werd getroffen door de daling in de consumptie en de afname in de bestedingen van toeristen. In de sector restaurants & hotels was sprake van een groeivertraging doordat de toename in het verblijfstoerisme minder sterk was dan in 2015, terwijl het cruisetoerisme een sterke daling registreerde.

De reële toegevoegde waarde nam echter toe in de utiliteits-, industrie-, bouw- en transport, opslag & communicatiesectoren gedurende het derde kwartaal van 2016. De groei in de utiliteitssector werd gedreven door een toename in de productie van zowel water als elektriciteit. Het positieve resultaat in de industriesector was te danken aan meer reparatie-activiteiten aan jachten die de haven van Sint Maarten hebben bezocht. De expansie in de bouwsector was het gevolg van meer private investeringen, in het bijzonder in residentiële projecten. De groei in de transport-, opslag- & communicatiesector werd gedreven door meer activiteiten in de haven, in het bijzonder de toename in het aantal tankers en vrachtschepen dat de haven van Sint Maarten bezocht. Daarnaast namen de luchthavengerelateerde activiteiten toe in lijn met de geschatte stijging in het aantal verblijfstoeristen.

De integrale tekst van het derde kwartaalbericht van 2016 is beschikbaar op de website van de Bank http://www.centralbank.cw/qb-2016-3

Willemstad, 1 maart 2017 CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Disappointing economic performance in the monetary union during the third quarter of 2016

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – According to the Quarterly Bulletin of the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, the economic performance in the monetary union was disappointing during the third quarter of 2016. Growth remained flat in Curaçao (0.0%) while Sint Maarten recorded a real GDP contraction of -0.3%.
Growth remained flat in Curaçao caused by a decline in public sector activities, offsetting subdued private sector growth. The positive outcome in, particularly, the construction and utilities sectors was offset in part by fewer activities in the restaurants & hotels, and the transport, storage & communication sectors. The upbeat performance of the construction sector was supported by the growth in public and private sector investments. Meanwhile, the gain in the utilities sector was driven by increased production of water and electricity. Real output also expanded in the manufacturing sector, albeit at a much slower pace compared to the third quarter of 2015, as a result of an increase in ship repair activities moderated by a drop in refining activities.

By contrast, real value added shrank in the restaurants & hotels sector reflecting a decline in the number of visitor nights, stay-over arrivals, and cruise tourists. The contraction in the transport, storage & communication sector was related to a drop in air transportation and airport-related activities. In addition, activities at the harbor were down as reflected by declines in oil storage activities and in the number of ships piloted into the port. Meanwhile, growth remained flat in the wholesale & retail trade sector as the increase in domestic spending was offset by declines in tourism spending and free-zone activities.

Meanwhile in Sint Maarten, real value added dropped in both the public and private sector during the third quarter of 2016 compared to the third quarter of 2015. The negative contribution of the public sector to GDP was reflected primarily by a drop in taxes on goods & services, i.e., the turnover tax, as a result of lower consumption and tourist spending. The contraction in the private sector was caused mainly by the wholesale & retail trade sector that was also affected by the declines
in consumption and tourist spending. Meanwhile, activities slowed in the restaurants & hotels sector as stay-over tourism rose at a slower pace than in 2015, while cruise tourism dropped considerably.

By contrast, real value added in the utilities, manufacturing, construction, and transport, storage & communication sectors rose in 2016’s third quarter. Growth in the utilities sector was supported by gains in both water and electricity production. The positive outcome in the manufacturing sector was sustained by more repair activities on yachts that visited the port of Sint Maarten. Meanwhile, the expansion in the construction sector was driven by more private investments, particularly residential projects. In the transport, storage & communication sector, growth was led by more activities at the harbor, in particular an increase in the number of tankers and freighters that visited the port of Sint Maarten. Also, airport-related activities were up in line with the estimated increase in stay-over arrivals.

The complete text of the Quarterly Bulletin for the third quarter of 2016 can be viewed on the Bank’s website http://www.centralbank.cw/qb-2016-3.

Willemstad, March 1, 2017 CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Prestashon ekonómiko desepshonante di e union monetario durante e di tres kuartal di 2016

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Di akuerdo ku e Boletin di kuartal di Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten, prestashon ekonómiko di e union monetario tabata desepshonante durante e di tres kuartal di 2016. Na Kòrsou e kresementu ekonómiko tabata nihil (0.0%) miéntras ku Sint Maarten a konosé un kontrakshon ekonómiko di -0.3%.
Na Kòrsou e kresementu ekonómiko tabata nihil pa motibu ku e bahada di e aktividatnan di sektor públiko a kontrarestá e oumento debil den sektor priva. Un kaida di e aktividatnan den sektornan di restorant & hotèl i transporte, almasenahe & komunikashon a mitigá e resultado positivo den prinsipalmente e sektornan di konstrukshon i di utilidat. E sektor di konstrukshon a presta bon danki na un kresementu di invershon di tantu e sektor privá komo e sektor públiko. E ekspanshon den e sektor di utilidat tabata resultado di un oumento di produkshon di awa i elektrisidat. Den e sektor di industria tambe produkshon a oumentá, ounke e oumento tabata ménos fuerte kompará ku e di tres kuartal di 2015, pa motibu di mas aktividat di reparashon di barku moderá pa un bahada den aktividat di refinashon.
Sinembargo, balor agregá real a baha den e sektor di restorant & hotèl reflehando un kaida den e kantidat di nochi di estadia i un bahada den e kantidat di tantu turista di estadia di turista krusero. E kontrakshon den e sektor di transporte, almasenahe & komunikashon tabata a konsekuensia di un bahada den e aktividatnan di transporte aéreo i ménos aktividat na aeropuerto. Ademas, aktividat den haf a kai reflehando ménos almasenahe di krudo i ménos barku ku a bishitá nos haf. Mientrastantu, e kresementu tabata nihil den e sektor di benta por mayor i por menor komo ku e kaida den demanda turístiko i e bahada di aktividat den zona franka a kontrarestá e oumento den demanda doméstiko.
Na Sint Maarten, tantu e sektor públiko komo e sektor priva a registrá un bahada di balor agregá real durante e di tres kuartal di 2016 kompará ku e di tres kuartal di 2015. E kontribushon negativo di sektor públiko na Produkto Interno Bruto ta reflehá prinsipalmente un bahada den impuesto riba produkto i servisio, partikularmente “turnover tax”, pa motibu di ménos konsumo i demanda turístiko. E kontrakshon di sektor privá tabata pa parti grandi debí na un kaida den e sektor di benta por mayor i por menor. E bahada den e sektor aki tambe tabata konsekuensia di e kaida di konsumo i demanda turístiko. Kresementu den e sektor di restorant & hotèl tabata ménos fuerte kompará ku 2015 pa motibu ku e oumento den turismo di estadia a debilitá, miéntras ku turismo krusero a registrá un kaida konsiderabel.
En kambio, den e sektornan di utilidat, industria, konstrukshon i transporte, almasenahe & komunikashon, balor agregá real a krese durante e di tres kuartal di 2016. E kresementu den e sektor di utilidat tabata danki na un oumento den produkshon di tantu awa komo elektrisidat. E resultado positivo di e sektor di industria tabata resultado di mas aktividat di reparashon di yate ku a bishita Sint Maarten. E ekspanshon den e sektor di konstrukshon tabata konsekuensia di mas invershon privá, prinsipalmente den proyekto di konstrukshon di bibienda. Mientrastantu, e sektor di transporte, almasenahe & komunikashon a registrá un kresementu danki na mas aktividat den haf, prinsipalmente un oumento di e kantidat di tankero i barku di karga ku a bishita haf di Sint Maarten. Ademas, aktividat na aeropuerto tambe a oumentá. E oumentu aki ta kuadra ku e kresementu proyektá den e kantidat di turista di estadia.
E teksto integral di e Boletin di kuartal ta disponibel riba wèpsait di CBCS, http://www.centralbank.cw/qb2016-3

Willemstad, 1 di mart 2017 CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: