Kustwacht onderschept wapens en verdovende middelen  – Coastguard intercepts drugs and firearms  

Kustwacht onderschept wapens en verdovende middelen
 
De Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) heeft op donderdag 2 maart in de vroege ochtend een partij verdovende middelen en wapens onderschept op een vaartuig. De radar operator van het Reddings en Coördinatie van KWCARIB detecteerde een verdacht contact ten zuiden van Curaçao. Een eenheid vanuit het Kustwachtsteunpunt te Parera rukte gelijk uit om het contact te onderzoeken. Op ongeveer anderhalve mijl ten zuiden van Daaibooi troffen ze een onverlicht vaartuig type yola aan. Er zaten vier (4) personen aan boord. Na een onderzoek aan boord werd er een behoorlijke hoeveelheid verdovende middelen, zes (6) vuurwapens en scherpe munitie aangetroffen. De vier (4) opvarenden, drie (3) met Venezolaanse en één met de Dominicaanse nationaliteit werden meteen aangehouden. Samen met het vaartuig, de verdovende middelen en de vuurwapens, zijn ze opgebracht naar het steunpunt te Parera. Het vaartuig is in beslag genomen. De vier (4) verdachten, de drugs en de wapens zijn overgedragen aan de Politie. De zaak is verder in onderzoek.
 
Einde persbericht
 
______________
 
 
Coastguard intercepts drugs and firearms
 
In the early morning of Thursday March 2nd, the Dutch Caribbean Coastguard intercepted a large amount of drugs and firearms on a vessel. The radar operator of the Rescue and Coordination Centre of the Coastguard detected a suspicious contact south of Curaçao. A unit of the Coastguard base in Parera was immediately launched from the sub-station in Parera. At about one and a half mile south of Daaibooi Bay, an unlit vessel type yola was detected. There were four (4) people on board. After a search on board, a large amount of drugs and also six (6) firearms with ammunition were found. All of the four (4) persons, three (3) of Venezuelan and one (1) of Dominican nationality were detained immediately. They were brought up, together with the vessel, drugs and firearms to the sub-station. The vessel was confiscated. The four (4) suspects, the drugs and the weapons were handed over to the Police. The caseis further in investigation.

img_6090

img_6091

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: