google.com, pub-5639114718427035, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Kontesta di MFK na sr. Etienne Ys – invitashon pa djaluna 8 di Mei 2017

De weledegestrenge heer
Mr Etienne Ys, informateur.

Willemstad, 6 mei 2016
Geachte heer Ys,
Naar aanleiding van uw uitnodiging van 4 dezer en het gesprek van dezelfde dag en uw schrijven van 5 mei heb ik de eer u te berichten dat, na ampel beraad, de MFK volhardt in haar beslissing om geen deel te nemen aan de informatieronde waarmee u belast bent. Er bestaat reeds een akkoord tussen de partijen PAR, MAN en PNP surrogaat PIN om op basis van de resultaten van de verkiezingen van 28 april jl. een coalitie te vormen.
Blijkens de berichten in de media is het zelfs zover dat reeds kandidaatsbewindslieden zijn voorgedragen. Het behoeft daarom geen betoog dat het ingaan op uw uitnodiging zinledig zou zijn. Dat wordt ook niet anders door u mededeling dat u: โ€˜heb ik van de gouverneur de opdracht gekregen om bij het samenstellen van het regeerakkoord voor de komende regering, aandachtspunten van alle partijen in de Staten, gelet op de kiezers die ze vertegenwoordigen, eveneens mee te nemenโ€™.
Wat dat aangaat verwijs ik u kortheidshalve naar het partijprogram dat MFKโ€™s inzet was bij voornoemde verkiezingen (NL: https://www.scribd.com/document/321381841/Actieplan-MFK-2017-2021 of PAP: https://www.scribd.com/document/320010837/Plan-Di-Akshon-MFK-2017-2021). Voor het overige, zal de fractie van de MFK in de Staten te zijner tijd haar visie over het regeerakkoord kenbaar maken. Wel wil ik reeds nu kwijt dat het feit dat partijen PAR, MAN en PNP surrogaat PIN wederom het lef hebben om regeringsverantwoordelijkheid te vorderen ernstige zorgen baart bij de MFK. Immers, de puinhopen van PAR/MAN/PNP (1994-2010) zijn ons nog fris in de geheugen en voor de geschiedenis als volgt in cijfers uitgedrukt door de centrale bank:
DE FINANCIร‹LE PUINHOPEN VAN PAR/MAN/PNP
Jaar: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Schuldbedrag: 2,838.3 2,929.1 3,141.0 3,297.6 3,342.8 3,489.4 3,841.7

Schuld/%: 64.2% 64.6% 69.7% 73.5% 72.8% 74.5% 81.4%

Ec. Groei: 3.4% 3.2% 1.3% 0.8% 5.0% 1.7% 0.4%

Jaar: 2003 2004 2 005 2006 2007 2008 2009 2010-III

Schuldbedrag: 4,416.2 4,712.0 4,800.5 5,112.2 5,519.4 5,803.3 5,284.7 4,529.6

Schuld/%: 81.4% 84.5% 82.2% 83.1% 84.8% 82.2% 74.0% 61.9%

Ec. Groei: 1.7% 1.2% 1.1% 2.1% 3.2% 2.4% -0.5% 0.0%
(Bron: Bank van de Nederlandse Antillen โ€“ Economic Key Figure)

Die cijfers spreken een duidelijke taal: De combinatie PAR/MAN en PNP (ook in het gedaante van PIN) heeft een puinhoop gemaakt van de sociaaleconomische situatie van het land. U hoeft die cijfers slechts te vergelijken met de goedgekeurde jaarcijfers van 2010-2012 (MFK/PS en de MAN van Cooper) om te begrijpen dat het beter kan. In de korte tijd dat PAR wederom regerings- verantwoordelijk is gaan dragen sinds 2015 is weer duidelijk geworden dat het volk alle redenen heeft om zich zorgen te maken. Economische stagnatie is wederom troef, massaontslagen prijken weer op de voorpagina van de kranten en de reรซle economische groei in 2016 was nihil. Het behoeft daarom niet te verbazen de MFK er geen vertrouwen in heeft dat de partijen PAR, MAN en PNP surrogaat PIN in staat zullen zijn om de sociaaleconomische achterstanden van Curaรงao te redresseren.

Hoogachtend,

Gerrit F. Schotte
Politieke Leider MFK

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: