Valse bankbiljetten

Valse bankbiljetten

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft via sociale media vernomen dat er op Curaçao
valse bankbiljetten van 50 gulden in omloop zouden zijn.
De Bank wil het publiek waarschuwen om goed op te letten bij het aannemen van bankbiljetten, en met
name biljetten van 50 gulden. Indien u twijfels heeft over een bankbiljet, wordt u geadviseerd dit biljet
te weigeren.
Wellicht ten overvloede attendeert de Bank u erop dat geen enkele persoon en/of instelling valse
bankbiljetten mag aannemen. U wordt aangeraden zo spoedig mogelijk de politie in te schakelen
wanneer u denkt dat u met een vervalst bankbiljet te maken heeft. Op het vervalsen van geld of het
bewust betalen met vals geld staat een gevangenisstraf van ten hoogste negen jaar.
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
Willemstad, 18 april 2018

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: