Huramentashon di Sr. mr. Luigi Virginia komo miembro nobo di ‘Raad van Advies’ di Kòrsou. E akto aki a tuma lugá serka Su Ekselensia Gobernador Sra. Lucille George-Wout.

WILLEMSTAD
Op donderdag 3 mei is de heer Mr. Luigi Virginia beëdigd als lid van de Raad van Advies. Hij heeft zijn eed afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout.
De heer Virginia heeft in 1999 de titel van meester in de rechten aan de Universiteit van Leiden gehaald en beschikt over ruime juridische kennis en ervaring. Sedert 1999 is hij als advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor HBN Law en sinds 2008 partner. De heer Virginia heeft diverse nevenfuncties, waaronder zijn lidmaatschap bij de Raad van Toezicht op de Advocatuur Curaçao (tuchtcollege). Verder is hij in het verleden aan diverse opleidingsinstituten verbonden geweest als parttime docent.
Met de benoeming van de heer Virginia telt de Raad negen leden. De kerntaak van de Raad van Advies is het adviseren over zaken van wetgeving en bestuur. De regering hoort de Raad van Advies – verplicht – over onder meer ontwerpen van lands-verordeningen die zij aan de Staten wil aanbieden en over ontwerplandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, die zij voornemens is vast te stellen. Daarnaast adviseert de Raad ook de Staten over initiatiefontwerplandsverordeningen voordat zij deze in behandeling nemen. Naast de adviezen van de Raad staat ook andere algemene informatie betreffende de Raad op zijn website: http://www.raadvanadvies.cw

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: