Technisch overleg tussen het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en Bonaire) en Venezuela inzake intensivering douanesamenwerking

Technisch overleg tussen het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en Bonaire) en Venezuela inzake intensivering douanesamenwerking

 

WILLEMSTAD – Heden heeft een technisch overleg op ambtelijk niveau plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Venezuela, Curaçao, Aruba en Caribisch Nederland (Bonaire).

Aanleiding van dit overleg, geopend door de Minister van Financiën, de heer Gijsbertha, is uitvoering geven aan de afspraken van het akkoord dat op 12 januari 2018 werd besproken op Aruba en op 7 april 2018 is getekend. Dit technisch overleg ging met name over de intensivering van de douanesamenwerking tussen de landen, om zodoende mogelijke smokkelpraktijken tegen te gaan en toezicht op de goederenstromen te verbeteren. Zo is gesproken over wederzijdse informatieuitwisseling en het identificeren van contactpersonen. Dit was een eerste overleg op technisch niveau. Er zullen meerdere overleggen volgen waarin verdere samenwerkingsafspraken zullen worden gemaakt op het gebied van douane, maar ook op mogelijke andere samenwerkingsterreinen. Een volgend overleg zal in juni plaatsvinden in Venezuela. Aan het overleg van heden namen zijdens Aruba, Bonaire en Curaçao deel vertegenwoordigers van de Douane, aangevuld door enkele andere diensten.

Venezuela is een belangrijk buurland van het Koninkrijk. Een goede samenwerking op het gebied van douane is van belang voor zowel Venezuela alsook Aruba, Bonaire en Curaçao.

Advertisements

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: