Atendimientomas efektivo di hóben TOP-C Effectiever aanpak van jongeren in TOP-C

Posted by

Atendimientomas efektivo di hóben TOP-C
Effectiever aanpak van jongeren in TOP-C

For di lansamentu di e proyekto TOP-C ‘Tur Wowo Riba Bo’ den 2015 a hasí pasonan grandi den bon direkshon. No solamente pa loke ta trata e enfoke I implementashon di e proyekto, pero tambe pasonan grandi pa loke ta tratakreashon di kapasidat bou di esnan ku ta ehekutá e proyekto i bou di mandatarionan.

E atendimento tin komo meta prinsipal pa baha e kantidat konsiderabel di asina yamá ‘high impact crime, esta kasonan di ladronisia ku violensia, maltrato pisá i asesinato i homisidio bou di adolesente. For di e atendimiento aki mester sali tambe un resultado preventivo, resultando final den un bahada di high impact crime bou di hóben i hóben-adulto. E hóbennan i hóben-adulto selektá ta haña un atendimiento intensivo dirigí riba nan situashon, ku ta sali for di e tres puntonan di lansa: ‘lik-op-stuk’, guia I resosialisashon i guia na ruman hòmber i ruman muhé menor di edat di esun selektá.

Danki na e afan i koperashon di tur partner den e proyekto, prosedente di tantu paden komo pafó di e kadena hudisial e proyekto a kana hopi bon. Den e promé fase 10 persona tabata bou di guia di ‘regisseurs’ ku tabata dirigí i manehá e atendimiento di TOP-C. Na komienso e atendimiento a dal den algun opstákulo ku tabata pará den kaminda pa pèrkurá pa un guia mas efektivo di e hóbennan. Añanan 2016 i 2017 tabata añanan ku a invertí pa tapa e burakunan den e sistema. For di esaki a sali 3 proposishon di proyekto ku a keda entregá na Fondo di Kriminalidat di Kòrsou. E proyektonan tabata dirigí pa logra amplia resosialisashon i reintegrashon di e hóbennan i hóben-adulto denter di e kadena hudisial.

Pa e próksimo temporada ta sigui desaroyá e atendimiento di TOP-C, entre otro ku ampliashon di 5 kolaborador fultaim ku ta bai keda enkargá kuatendimento pa ku e hoben of hoben-adulto riba lista, kual na e momentunan aki ta konsistí di 77 persona. E kolaboradonan aki lo start na luna di novèmber ku nan trabou. Esaki ta epromé proyekto ku ya a keda aprobá pa finansiamentu dor di Fondo di Kriminalidat. E team dediká ta bai start ku hopi energia pa atend’é ku un grupo di hóben residivista ku a keda selektá. Ku esaki a hasi un promé paso pa atendimiento mas efektivo pa e grupo aki. Banda di esei ta bai traha riba otro previshon manera entre otro bibienda bou di guia i trayektonan pa formashon i trayekto pa siña i traha (leerwerktraject). Esaki ta dos otro proyekto ku a keda entregá pa finansiamentu. Ta trata di fasilidatnan ku no ta disponibel na Kòrsou, pero ku si ta hopi nesesario pa e grupo aki ku konosé problemanan múltiple manera entre otro adikshon i agresividat.

Den Top-C ta sigui pone atenshon pa señalá i atendé na momentu ku ta nesesario pa intervení pa di e forma aki evitá ku e problema bou di hóbennan ta sigui eskalá. Lo no duda pa mustra ministerionan di gobièrnu, pero tambe komunidat i sektor empresarial riba nan responsabilidat den e totalidat.

Effectiever aanpak van jongeren in TOP-C

Sinds de kick-off conferentie in januari 2015, waarbij de gehele Curaçaose samenleving kennis mocht maken met het project Top C ‘Tur Wowo Riba Bo’ project, zijn er flinke stappen gezet. Niet alleen voor wat betreft de opzet en implementatie van het project, maar ook het creëren van draagkracht voor het project onder uitvoerders en gezagsdragers.

De aanpak heeft als hoofddoel om het aantal high-impactdelicten (diefstal met geweld, zware mishandeling, moord/doodslag) dat wordt gepleegd door adolescenten sterk terug te dringen. Van deze aanpak moet tevens een preventieve werking uitgaan, waardoor tegengegaan wordt dat jongeren en jongvolwassenen high-impactdelicten gaan plegen. De geselecteerde jongeren en jongvolwassenen krijgen een intensieve en persoonsgerichte benadering, die uitgaat van drie pijlers: de lik-op-stuk pijler, de zorg en nazorg-pijler en de brusjespijler (broertjes en zusjes).

Mede dankzij de inzet en medewerking van partners, afkomstig van zowel binnen als buiten de justitiële keten, stonden in de beginperiode 10 subjecten ‘onder regie’van regisseurs die de aanpak van de Top C’er nauwgezet aanstuurden en bewaakten. De aanpak is al bij aanvang op een aantal knelpunten gestuit, die een effectieve regie over de Top C-subjecten in de weg stonden. Het jaar 2016 en 2017 heeft mede in het teken gestaan van inspanningen om de gaten in het systeem te dichten. Hieruit zijn drie projectvoorstellen voortgevloeid en ingediend bij het Criminaliteitsbestrijdingsfonds, die beogen de resocialisatie- en reïntegratiekansen voor jongeren en jongvolwassenen binnen de justitiële keten te vergroten.

Voor de komende periode zal de Top C-aanpak zich blijven ontwikkelen, met name met de komst van 5 fulltime projectmedewerkers die in november van start zullen gaan met hun werkzaamheden, het eerste projectvoorstel dat door het Criminaliteitsfonds is goedgekeurd. Een ‘dedicated team’ die vol energie aan de slag zal gaan met een geselecteerde groep jonge recidivisten. Daarmee is een eerste stap gezet in een effectievere aanpak van deze doelgroep. Daarnaast zal gestreefd worden naar voorzieningen zoals wonen onder begeleiding en vorming- en leerwerktrajecten, twee andere ingediende projectvoorstellen. Voorzieningen die op Curaçao niet aanwezig, maar wel uiterst noodzakelijkzijn voor deze groep met meervoudige problematiek zoals agressiviteit en verslaving.

Daarbij zal uiteraard steeds de nadruk worden gelegd op het feit dat vroegtijdig signaleren en ingrijpen noodzakelijk is om de continue aanwas van jonge crimineleneen halt toe te roepen. Daarbij zal ook niet worden geschroomd om overige ministeries, maar ook de samenleving en de bedrijfswereld aan te spreken op hun rol en verantwoordelijkheid in het geheel.

FB_IMG_1538331884625

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.