Platform Internationaal Verdrag Rechten van het Kind (IVRK) heeft kennis genomen van de zogenaamde ‘Momo challenge’.

Platform Internationaal Verdrag Rechten van het Kind (IVRK) heeft kennis genomen van de zogenaamde ‘Momo challenge’. Deze pop verschijnt op video’s op You Tube of online spelletjes. Hij bedreigt de kinderen en/of geeft hen instructies om schade aan zichzelf en/of elkaar toe te brengen.

Het fenomeen Momo challenge bestaat sinds medio 2018 en februari dit jaar veroorzaakt hij meer consternatie wereldwijd. In het verleden bestond er meer van dit soort fenomeen en mogelijk zal er in de toekomst meer zijn. Om deze reden waarschuwt Platform IVRK alle ouders en onderwijzers om ervan op de hoogte te zijn van datgene wat hun kinderen, leerlingen of cliënten op t.v., in de computer, op tablet’s of via de telefoon naar kijken.

Het Verdrag van de Rechten van het Kind stelt dat kinderen recht hebben op vrije tijd en dat kinderen het recht hebben om te spelen. Echter, het is bekend dat de vrije tijd van kinderen, zelfs kinderen onder 4 jaar elke dag meer en meer uit digitale spelletjes of audiovisueel materiaal bestaat. Kinderen zijn actief op You Tube zelfs voordat ze leren lezen en schrijven. Hoewel wat materiaal aan de ontwikkeling van kinderen bijdraagt is bepaalde inhoud niet geschikt voor hen.

Op You Tube kan een kind van iedere leeftijd gemakkelijk op materiaal dat gevaarlijk is voor zijn welzijn klikken. Hoewel een ouder of onderwijzer op verschillende manieren te weten kunnen komen naar wat hun kind, leerling kijkt is het zeer aan te raden kinderen niet zonder toezicht van een verantwoordelijke meerderjarige de telefoon, tablet of de laptop/computer te laten gebruiken. U wordt aangeraden kinderen vroeg (vanaf ongeveer 4, 6 jaar) bewust te maken van mogelijk gevaar dat video’s zoals You Tube met zich mee brengen. Het grootste gevaar is dat de gebruiker (kind of volwassenen) suggestieve inhoud van You Tube krijgt. Deze inhoud is niet altijd geschikt vooral voor kinderen. Ongeschikt materiaal kan bestaan uit ongeschikte taal, fysieke of verbale agressie met of zonder wapen en ongeschikte seksuele inhoud.

Het is heel belangrijk dat de ouder altijd de sites of app’s bewerkt voordat hij de kinderen die laat zien. Zo kan hij bepalen welk materiaal geschikt is voor zijn kind. Het kind moet de spelletjes en video’s kunnen begrijpen en spelen.

Hoewel digitale spelletjes en de sociale media in het algemeen bij kunnen dragen tot de ontwikkeling van taal, kennis, coördinatie, sociale-emotionele ontwikkeling, morele en seksuele ontwikkeling kunnen ze ook een negatief effect op kinderen hebben. Deze effecten kunnen ontstaan als het kind frequent (aantal keer) en lang blootgesteld is aan de sociale media en digitale spelletjes. Het negatief effect is dat kinderen meer behoefte krijgen hun grenzen te verleggen door bijv. slechte grappen te vertellen thuis of op school. Aangezien de hersenen van kinderen nog niet volgroeid zijn kunnen deze negatieve effecten bij hen meer wegen dan bij volwassenen en kunnen ze tot ongewenste resultaten leiden.

Op Curaçao geven instanties hulp aan iedereen die het nodig heeft, in het onderwijs en op specifiek terrein zoals kennis over digitale spelletjes en social media. Een van deze instanties is ‘Sentro pa Inovashon i Guia Edukashonal’ (www.sige.cw of 7386570).

Voor meer informatie kunt u zich wenden bij het Departement voor Familie en de Jeugd van het Ministerie SOAW.

Platform IVRK kunt u verschillende tips geven over het omgaan met digitale spelletjes, social media en de t.v. maar het een en ander is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Binnenkort zal het platform meer informatie uitgeven samen met partners die op dit terrein werken.

Wat betreft kinderen geld het gouden regel: elke ouder moet weten wat hij aan zijn kind blootstelt, zelf wanneer hij niet samen met zijn kind is. Om deze reden is een vertrouwelijke relatie met het kind vanaf jonge leeftijd noodzakelijk.

Platform IVRK bestaat uit 4 ministeries en Ngo’s die in het welzijn van de kinderen van Curaçao werken.

Voor meer informatie kunt u 687368 of 5163012 bellen. Ook kunt u via Facebook met het platform communiceren.

Komunikado di prensa ( Momo challenge)-page-003

Advertisements

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: