1 juni: aanvang orkaanseizoen CBCS lanceert bewustmakingscampagne orkaanseizoen / June 1: Hurricane season CBCS launches hurricane awareness campaign

1 juni: aanvang orkaanseizoen
CBCS lanceert bewustmakingscampagne orkaanseizoen

Willemstad/Philipsburg – Met de aanvang van het orkaanseizoen op 1 juni a.s., wil de
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) de gemeenschap, met name die van
Sint Maarten, bewustmaken van het belang goed voorbereid te zijn.
Volgens een uitgebreide analyse van de regering van Sint Maarten en de Wereldbank zijn
de totale schade en verliezen als gevolg van de orkanen Irma en Maria van september
2017 geschat op USD 2,7 miljard, waarvan slechts een bedrag van tussen de USD 320-
430 miljoen aan schade is vergoed door de verzekeringsmaatschappijen. Helaas heeft de
CBCS, op basis van informatie van de verzekeringsmaatschappijen, moeten concluderen
dat een aanzienlijk aantal eigendommen geen passende verzekeringsdekking had, onder
andere door onderverzekering.
In verband met het aankomende orkaanseizoen lanceert de CBCS een
bewustmakingscampagne voor de duur van 8 weken om de gemeenschap attent te maken op het belang van een goede voorbereiding. Er zullen verschillende advertenties worden gepubliceerd met korte berichten om de aandacht van de inwoners van Sint Maarten te vestigen op specifiek het belang van een goede verzekeringsdekking.
Weten wat je risico’s zijn en goed geinformeerd blijven, zijn slechts enkele stappen die je
kunt nemen om je voor te bereiden op het orkaanseizoen. Controleer de dekking van uw
privé en/of zakelijke eigendommen. Lees de polisvoorwaarden goed door, loop de
uitsluitingen na, controleer of er voldoende dekking is en zorg er ten slotte voor dat de
betaling van uw premie in orde is. In geval van onduidelijkheden of vragen over de
polisvoorwaarden, neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij of broker.
Deze campagne vormt samen met diverse andere gelanceerde en nog te lanceren
campagnes onderdeel van het strategisch plan van de CBCS en heeft als doel financiële
zelfredzaamheid binnen de gemeenschap van Curaçao en Sint Maarten te bevorderen.

Willemstad, 15 april 2019
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN


 

June 1: Hurricane season
CBCS launches hurricane awareness campaign
Willemstad/Philipsburg – With the start of the hurricane season approaching on June 1,
the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) wants to promote hurricane
preparedness in the community of Sint Maarten.
According to the comprehensive assessment by the Government of Sint Maarten and the
World Bank, the total damage and losses from hurricanes Irma and Maria in September
2017, were estimated at USD 2.7 billion, of which only between USD 320-430 million in
damages was covered by insurance. Unfortunately, from assessments conducted at
insurance companies, the CBCS determined that a significant number of properties did
not possess suitable insurance coverage and were, amongst other, underinsured.
To raise community awareness on the importance of being prepared and adequately
covered for the upcoming hurricane season, the CBCS will launch an awareness
campaign for the next 8 weeks leading up to the hurricane season. The CBCS will do so
by means of a variety of ads with short messages to prompt the attentiveness regarding
specifically the importance of proper insurance coverage amongst the citizens of Sint
Maarten.
Knowing your risks, getting prepared, and staying informed are just a few steps you can
take to get ready for the hurricane season. Review your property insurance coverage and
other insurance policies to ensure that you are adequately covered. Take time to read and understand exclusions, and finally yet very important, make sure the payment of your premium is up to date. Contact your insurance company or broker if you have any
questions or need clarification regarding the terms of your policy.
This campaign is in line with the CBCS’ strategic plan and is one of several other
campaigns that the CBCS has already launched with the objective to promote financial
self-reliance within the community.

Willemstad, April 15, 2019
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Bank

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: