Premier Aruba Evelyn Wever-Croes in Den Haag: DE CRISIS VENEZUELA IS EEN MONDIALE CRISIS EN DE MONDIALE GEMEENSCHAP MOET EEN BIJDRAGE LEVEREN

Premier Aruba Evelyn Wever-Croes in Den Haag:

DE CRISIS VENEZUELA IS EEN MONDIALE CRISIS EN DE MONDIALE GEMEENSCHAP MOET EEN BIJDRAGE LEVEREN

 

De Premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes was eerder deze week in Den Haag om te vergaderen met Premier Rutte, Staatssecretaris Knops, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, en om te benadrukken dat de crisis Venezuela een grote impact heeft op de eilanden Aruba en Curaçao. De crisis is niet meer een crisis van alleen Venezuela, ook niet van alleen de regio, het is een mondiale crisis en de mondiale gemeenschap moet helpen in het dragen van de druk en de lasten.

 

ILLEGALE MIGRNATEN

Zowel Aruba als Curaçao hebben een grote influx gezien van illegale migranten vanuit Venezuela. Dit legt een enorme druk op de al beperkte capaciteit en middelen van de eilanden. De premiers van Aruba en Curaçao zijn eerder in Washington geweest om ook daar uit te leggen hoe groot de impact is van de crisis Venezuela in de landen Aruba en Curaçao. “Ook in Nederland moet men goed geinformeerd zijn, om bijvoorbeeld te begrijpen waarom wij de grens met Venezuela hebbem gesloten en gesloten willen houden, niet iedereen in Nederland had daar begrip voor, hopelijk dat ik na mijn bezoek en uitleg kan rekenen op begrip en steun”.

 

De Premier is zeer tevreden met het feit dat de Nederlandse regering 23.8 million euro reserveert voor deze crisis, met name aan expertise en materieel. De afspraken over de verdeling hiervan moet nog plaatsvinden. “Met dit bedrag zijn wij er nog niet, maar we kunnen wel aardig op weg met de intensivering van de kustbewaking, uitbreiding van detentiecapaciteit en basisvoorzieningen voor vluchtelingen. Dit laatste bleek nog niet nodig ta zijn in Aruba, maar je weet maar nooit”.

 

FINANCIEN

Daarnaast heeft de Premier in de vergaderingen ook een update gegeven van de financiele situatie van Aruba. “Wij zijn nog niet uit de problemen, maar we hebben een plan en we hebben nieuwe afspraken met Nederland, en wij zijn van plan ons hieraan te houden. De impact van de crisis Venezuela op onze overheidsfinancien is groot en kan misschien roet in het eten gooien, waardoor de plannen aangepast moeten worden, maar daarover wordt een beslissing genomen na de evaluatie van de cijfers over het eerste half jaar”. De Premier verzekert Nederland dat zij in ieder geval niet in hongerstaking zal gaan, zoals haar voorganger Mike Eman wel heeft gedaan.

 

INTEGRITEIT

De premier heeft ook een stand van zaken gegeven van het integriteitstraject dat voor het Kabinet Wever-Croes één van de belangrijkste speerpunten is om corruptieschandalen zoals van het vorige kabinet, te voorkomen. Kabinet Wever-Croes heeft een ambitieus integriteitstraject opgezet. Bureau Integriteit, Integriteitskamer, Corporate Governance Code en ratificatie van het anti-corruptie verdrag van de VN.

 

EIGEN FINANCIEEL TOEZICHT

Aruba bereid zich al voor op de vervanging van het door Nederland opgelgde financieel toezicht (College Aruba financieel toezicht) met een eigen toezichtsorgaan (Begrotingskamer). De Premier heeft daarom in Den Haag ook vergaderd met de Algemene Rekenkamer die een vrij kritisch rapport heeft opgesteld over het financieel toezicht door het Cft in de BES-eilanden. “Daar willen wij van leren zodat de Arubaanse Begrotingskamer meteen goed functioneert”.

 

“De vergaderingen in Den Haag zijn positief verlopen. Er is meer begrip voor de positie van Aruba. Ik vind het belangrijk dat men in Den Haag van mij zelf hoort hoe de situatie in Aruba is” aldus de Premier.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: