Veroordeeld voor Maximus en Germanium; vrijspraak Passaat G.J. veroordeeld tot 28 jaar cel

Veroordeeld voor Maximus en Germanium; vrijspraak Passaat G.J. veroordeeld tot 28 jaar cel

Willemstad – Het Gerecht in eerste aanleg heeft op vrijdag 16 augustus 2019 voormalig
Minister van Financiën G.J. veroordeeld tot 28 jaar cel. G.J. is in de zaak Maximus
veroordeeld voor het uitlokken van de moord op politicus Helmin Wiels en in de zaak
Germanium voor het in de hoedanigheid van Minister van Financiën verduisteren van
subsidiegelden en het gebruik maken van valse geschriften. Het Gerecht heeft G.J.
vrijgesproken in de zaak Passaat. Het openbaar ministerie had 30 jaar cel tegen de verdachte
geëist.
Maximus
In de zaak Maximus wordt verdachte veroordeeld voor het uitlokken van de moord op
politicus Helmin Wiels. Het Gerecht heeft geoordeeld dat bewezen kan worden dat G.J. de
opdracht heeft gegeven tot deze moord, dat hij geld in het vooruitzicht heeft gesteld aan degene
die de moord organiseerde en dat hij heeft betaald voor de moord. Door toedoen van G.J. is het
recht op leven aan Helmin Wiels ontnomen.
Ten aanzien van de strafoplegging heeft het Gerecht overwogen dat van deze politieke moord
een signaal uitgaat dat macht en geweld boven democratie en recht gaan. Dat signaal schept
angst en wantrouwen in de samenleving, beperkt burgers en politici in de mate waarin zij zich
vrij voelen om hun mening te geven en bereidt zo de weg naar een samenleving waarin alleen
het recht van de sterkste geldt. G.J. moet hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. Dat
betekent dat niet kan worden volstaan met een straf zoals die doorgaans in Curaçao wordt
opgelegd voor een enkelvoudige moord, begaan door iemand met een blanco strafblad, zoals de
verdachte.
Germanium
G.J. heeft op de terechtzitting een bekennende verklaring afgelegd ten aanzien van de
verdenkingen in het onderzoek Germanium. G.J. heeft als ambtenaar (Minister van Financiën)
een bedrag van Naf 450.000,- verduisterd. Hij heeft subsidiegelden, die aan een stichting waren
toegekend voor het opknappen van een sportveld in de wijk Steenrijk, gebruikt voor
privédoeleinden. Daarnaast heeft hij anderen gevraagd om valse facturen en aanmaningen op te
maken en naar het Overheid Accountants Bureau te sturen. G.J. was ten tijde van het plegen
van deze feiten Minister van Financiën van het land Curaçao. De Minister van Financiën is bij
uitstek een persoon van wie financiële integriteit mag worden verwacht. G.J. heeft door zijn
handelen in ernstige mate het vertrouwen geschaad dat burgers in politici moeten kunnen
hebben. Het Gerecht rekent dit de verdachte zwaar aan.
Passaat
In de zaak Passaat wordt G.J. verweten dat hij valsheid in geschrifte heeft gepleegd door een
zogeheten “Aanschrijving ter uitvoering van art. 39, lid 1 sub a, van de Algemene
Landsverordening Landsbelastingen (Vaststelling en gebruik formulieren vrijwillige
verbetering)” te antedateren. Het Gerecht heeft geoordeeld dat het vereiste oogmerk bij G.J. om
die Aanschrijving als echt en onvervalst te gebruiken niet wettig en overtuigend bewezen kan
worden. Het Gerecht heeft G.J. daarom vrijgesproken in de zaak Passaat.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: