Nog vijf races te gaan in het Open Wereldkampioenschap Sunfish / Five races to go in the Open World Championship Sunfish

Nog vijf races te gaan in het Open Wereldkampioenschap Sunfish

Vandaag  varen de beste Sunfishzeilers van de wereld voor de derde dag. Tijdens de voorgaande dagen zijn zeven van de twaalf te varen races voor het open wereldkampioenschap onder verrassende weersomstandigheden gezeild. Er resten nog twee zeildagen voor de overige vijf races. Met het vorderen van de dagen loopt de spanning op. De weersomstandigheden met schiftende winden en onverwachte windstiltes en windvlagen zorgen ervoor dat zelfs de hoogst gekwalificeerde zeilers minder goed presteren in een of meerdere races, waardoor de kansen voor het middenveld sterk toenemen. Gisteren was de onberekenbare windfactor de oorzaak van het halverwege afblazen van de eerste race, waardoor het totaal toch niet op het gehoopte aantal van acht is gekomen

Ook vandaag is de verwachting dat de gewoonlijke noordoostpassaat geen richting weet te kiezen. De veranderlijke wind brengt ook meer dan de gewoonlijke protesten met zich mee waardoor de voorlopige uitslagen uiteindelijk verrassend kunnen veranderen, zoals gisteren gebeurde. Kortom er tekent zich nog geen duidelijke nieuwe kampioen af, maar als het aan de zeilers ligt wordt daar hard aan gewerkt, en de uitslagenlijsten nauwkeurig gemonitord

De sfeer is vanaf het begin aangenaam en relaxed. Alex Roose, de bekende Curacaose Sunfish zeiler, die volgende week in actie komt in de Masters categorie, zit deze week in het wedstrijdcomité en houdt de finishuitslagen bij. ,, Ik heb respect voor de organisatie, die vooraf maar weinig internationale ervaring had, maar hier een mooi evenement neerzet. Het team, onder leiding van Ton Nuijten levert hier een huzarenstukje” aldus Roose.

Na zeven races staat David Hernandez (zeilnr 4942) op de eerste plaats. Voorlopige uitslagen zeilers van de ABC eilanden in de top 15: Eugene Hendrikx (NL / Cur) op 3, Tijn van der Gulik (ARU / Cur) op 9, hans van der Gulik (Cur) op 13 en Sipke Stapert (Bon) op 15. Opvallend was het resultaat van Hans van der Gulik en zijn twee zonen Tijn en Bas, die allen in de top 10 eindigden in de tweede race van gisteren.

 

 

Five races to go in the Open World Championship Sunfish

Today the world’s best Sunfish sailors will compete for the third day. During the previous days, seven of the twelve races to be sailed for the open Sunfish Worlds were sailed in surprising weather conditions. Two more sailing days are left for the remaining five races. As the races progress, the tension increases. The weather conditions with shifting winds and unexpected wind gusts ensure that even the most qualified sailors perform less well in one or more races, which greatly increases the chances for midfield. Yesterday the unpredictable winds were the cause of the first race being canceled halfway through, so that the total did not reach the hoped-for number of eight.
Today it is expected that the usual north-east trade winds again will not be able to choose a direction. The changeable winds also entail more than the usual protests, as a result of which the provisional results may eventually change, as happened yesterday. In short, no clear new champion is emerging yet, but if it is up to the sailors, they are working hard on it, and the results lists are carefully monitored

The atmosphere is pleasant and relaxed from the start. Alex Roose, the well-known Sunfish sailor from Curacao, who comes into action in the Masters category next week, joins the race committee this week and keeps track of the finish results. ,,I greatly respect the organization, which had little international experience beforehand, but set up a great event here. The team, led by Ton Nuijten, is doing a masterly job here “, says Roose.

After seven races, David Hernandez (sail number 4942) is in first place. Preliminary results for sailors from the ABC islands in the top 15: Eugene Hendrikx (NL / Cur) on 3, Tijn van der Gulik (ARU / Cur) on 9, Hans van der Gulik (Cur) on 13 and Sipke Stapert (Bon) on 15. Striking was the performance of Hans van der Gulik and his two sons Tijn and Bas, who all finished in the top 10 in yesterday’s second race.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: