Konstantemente prepará: Damen Shiprepair Curaçao ku eksitoso ehersisio di seguridat segun norma di ISPS

Konstantemente prepará: Damen Shiprepair Curaçao ku eksitoso ehersisio di seguridat segun norma di ISPS

 

Willemstad – Damen Shiprepair Curaçao a tene djasabra dia 12 di òktober un ehersisio di seguridat pa barku i fasilidatnan di haf den koperashon ku outoridatnan lokal i servisionan di emergensia públiko. E ehersisio International Ship and Port Facility Security (ISPS) ta basá riba un sèt di medida amplio pa mehorá seguridat di barku i fasilidatnan di haf, desaroyá komo reakshon riba posibel menasanan ku tin pa barku i fasilidatnan di haf despues di atakenan di 9/11 na Merka.

 

Servisionan públiko ku a partisipá den e ehersisio importante aki tabata CPA (Curaçao Port Authority), Outoridat Marítimo di Kòrsou, Polis, Krus Kòrá i servisio di ambulans.

Di mes ku tabatin tambe ‘aktornan’ un kombinashon di boluntarionan di Krus Kòrá i empleadonan. E ehersisio aki ta algu nesesario pa mantené e dòk i lokalidatnan den haf na Kòrsou sigur i pa entrená tur envolví pa atendé efektivamente ku situashonnan ku por tuma lugá, sea sperá òf nò. Komunikashon entre servisionan gubernamental i partikularmente outoridatnan den haf, ta un punto di atenshon importante.

 

E ehersisio ku a dura kasi un ora i mei, a trata di un menasa falsu i a tèst abilidat di personal di seguridat, servisionan di emergensia públiko i koperashon di i ku outoridatnan pa loke ta kon reakshoná riba un menasa di seguridat.  El a tèst eksitosamente Damen su plan di emergensia general, komunikashon interno i eksterno, kon prepará servisionan di emergensia eksterno ta i tambe koperashon di i ku servisionan eksterno.

 

Damen Shiprepair Curaçao ta wak bèk riba un ehersisio eksitoso i ta konfia ku nan esfuerso kontinuo pa ta sigur i di seguridat lo kontribuí na un konsiensia mas grandi di importansia di e kompania i e haf pa Kòrsou.

 


 

Constant bezig met paraat zijn: Damen Shiprepair Curaçao met succesvolle beveiligingsoefening in kader van ISPS.

 

Willemstad – Damen Shiprepair Curaçao hield op zaterdag 12 oktober een security oefening voor schepen en havenfaciliteiten in samenwerking met lokale autoriteiten en publieke hulpdiensten. De ISPS-oefening (International Ship and Port Facility Security) is gebaseerd op een uitgebreide reeks maatregelen om de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten te verbeteren, ontwikkeld in reactie op de waargenomen bedreigingen voor schepen en havenfaciliteiten na de aanslagen van 9/11 in de Verenigde Staten. 

 

De publieke diensten die meededen aan deze belangrijke oefening waren de CPA (Curaçao Port Authority), de Maritieme Autoriteit Curaçao, de politie, het Rode Kruis Curaçao en de ambulancedienst. Natuurlijk waren er ook ‘acteurs’: een combinatie van vrijwilligers van Rode Kruis en werknemers. Deze oefening is het noodzakelijke onderdeel van de voortdurende inspanning van alle betrokkenen om de dok- en havenlocaties op Curaçao veilig te houden en alle betrokkenen te trainen effectief om te gaan met ongewenste situaties die kunnen optreden, verwacht of onverwacht. Met name communicatie tussen overheidsdiensten en havenautoriteiten is een belangrijk aandachtspunt. 

 

De bijna anderhalf uur durende oefening behandelde een nepdreiging en testte de bekwaamheid van beveiligingspersoneel, publieke hulpdiensten en de samenwerking van en met autoriteiten bij het reageren op een security dreiging. Het testte met succes het algemene noodplan van Damen, interne en externe communicatie, de paraatheid van externe hulpdiensten en ook de samenwerking van en met externe diensten. 

 

Damen Shiprepair Curaçao kijkt terug op een succesvolle oefening en vertrouwt erop dat hun voortdurende inspanningen voor veiligheid en beveiliging zullen bijdragen aan een groter bewustzijn van het belang van het bedrijf en de haven voor Curaçao.


 

Constantly prepaired: Damen Shiprepair Curaçao with successful ISPS standard security exercise

 

Willemstad – Damen Shiprepair Curaçao held on Saturday October 12 a security exercise for ships and port facilities in cooperation with local authorities and public emergency services. The International Ship and Port Facility Security (ISPS) exercise is based on a comprehensive set of measures to improve ship and port facility security, developed in response to the perceived threats to ships and port facilities following the 9/11 attacks in the United States.

 

The public services that participated in this important exercise were the CPA (Curaçao Port Authority), the Maritime Authority Curaçao, the police, the Red Cross Curaçao and the ambulance service. Of course there were also ‘actors’: a combination of Red Cross volunteers and employees. This exercise is the necessary part of the continuous effort of all parties involved to keep the dock and port locations on Curaçao safe and to train all those involved to deal effectively with undesirable situations that may occur, expected or unexpected. Communication between government services and port authorities in particular is an important attention point.

 

The exercise, which lasted almost one and a half hour, dealt with a fake threat and tested the ability of security personnel, public emergency services and the cooperation of and with authorities in responding to a security threat. It successfully tested Damen’s general emergency plan, internal and external communication, the preparedness of external emergency services and also the cooperation of and with external services.

 

Damen Shiprepair Curaçao looks back on a successful exercise and trusts that their continuous efforts for safety and security will contribute to a greater awareness of the importance of the company and the port for Curaçao.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: