Prome Minister Evelyn Wever-Croes: ARUBA NEEMT GROTE STAPPEN NAAR DUURZAME OVERHEIDSFINANCIEN 2020 VOOR HET EERST EEN BEGROTINGSOVERSCHOT

Prome Minister Evelyn Wever-Croes: ARUBA NEEMT GROTE STAPPEN NAAR DUURZAME OVERHEIDSFINANCIEN

2020 VOOR HET EERST EEN BEGROTINGSOVERSCHOT

 

ORANJESTAD — Kabinet Wever-Croes zit nog geen twee jaar, maar de resultaten van het harde werk zijn al te zien. In 2014, 5 jaar geleden was het tekort 450 miljoen Arubaanse guldens, of tewel 9.3% van het BNP. In 2019 bedraagt het tekort 25 miljoen, of tewel 0.5% van het BNP. Dit dankzij de visie van Kabinet Wever-Croes om Aruba weer op het pad te zetten van duurzame overheidsfinancien. 

Ook het College Aruba Financieel Toezicht (CAFT) heeft er alle vertrouwen in dat de normen voor 2019 gehaald zullen worden. 

 

2020

Volgend jaar is een bijzonder jaar. Voor het eerst in jaren zal Aruba een begrotingsoverschot zien, van 25 miljoen florin, of tewel 0.5% van het BNP. Deze stap is de moeilijkste stap van dit kabinet. Immers, Aruba moet van -25 miljoen in 2019 naar + 25 miljoen in 2020, een stap van 50 miljoen. Daar komt nog bij de zgn. PPP projecten – projecten die op zeer onverantwoordelijke wijze door de voormalige regering Eman zijn aangegaan – die in 2020 met 22 miljoen zullen stijgen. De stap is dus meer dan 70 miljoen florin. De regering van Aruba is druk doende om de ontwerp begroting 2020 af te sluiten en naar de Staten te sturen, met een begrotingsoverschot van tenminste 25 miljoen florin. 

 

Dit alles dankzij een regering die daadkracht toont en vastberaden is om Aruba weer op het pad van duurzame overheidsfinancien te brengen, onder leiding van premier Evelyn Wever-Croes die constant hierover met de bevolking communiceert. Samen met de minister van financien is zij nauw betrokken bij dit proces. Van gebrek aan ‘ownership’ zoals in het verleden het geval was, is er geen sprake meer, tot geruststelling van de arubaanse bevolking. 

Het had allemaal niet gekund zonder de leidinggevende capaciteiten van Premier Wever-Croes en zonder de steun van Staatssecretaris Raymond Knops. Wat voormalige minister Plasterk niet is gelukt, schijnt Staatssecretaris Knops wel te lukken: één land binnen het Koninkrijk die zich wel houdt aan de normen en aan de afspraken, en die goed op weg is naar duurzame overheidsfinancien. Chapeau!

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: