Valse 100-gulden bankbiljetten

Valse 100-gulden bankbiljetten

Willemstad/Philipsburg – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft vastgesteld dat
er op Curaçao momenteel valse bankbiljetten van 100 gulden in omloop zijn. Deze biljetten zijn van
extreem goede kwaliteit en bijna niet van echt te onderscheiden.
Na analyse van de vervalsingen, komt de CBCS tot de conclusie dat de meest opvallende kenmerken
van deze vervalsingen zijn:
– Het papier dat is gebruikt om de vervalste bankbiljetten te maken voelt dikker, stijver en groffer aan
vergeleken met het papier van een echt bankbiljet.
– Een echt biljet bevat het schaduwwatermerk (het logo van de CBCS), welke te herkennen is aan een
verloop van tinten die lichter en donkerder zijn dan het papier er omheen als het biljet tegen het
licht wordt gehouden. Het reliëf van het schaduwwatermerk is ook te zien indien een echt
bankbiljet plat wordt gehouden. Het reliëf is ook te voelen. Door een stukje dun papier op het
watermerk te leggen en er vervolgens met een zacht potlood overheen te gaan, kunt u het
watermerk controleren. Als de omtrekken van het schaduwwatermerk niet tevoorschijn komen, is
het biljet verdacht.
– De letters N en A dienen op een echt biljet nauwkeurig in elkaar te passen. Dit ontdekt u door het
biljet tegen het licht te houden. De letter N op de voorzijde sluit precies in de letter A op de
achterzijde en vormen daardoor een beeld. Bij vervalste biljetten passen de letters N en A vaak niet
precies op elkaar (in dit geval zijn er spaties waar de letter op elkaar dienen aan te sluiten).
– Er is een voelbare inkt-laag aangebracht op verschillende plaatsen aan de voorzijde. Bijvoorbeeld de
waarde aanduiding in cijfers, de teksten en de vogel. Ook goed voelbaar is het herkenningsteken
voor de visueel gehandicapten aan de voorkant, rechtsboven in het biljet.
– De gouden strip aan de voorzijde van een echt bankbiljet is glanzend en heeft een (lichtere)
goudgele kleur in het witte gedeelte van het bankbiljet, terwijl de gouden strip van een vervalst
bankbiljet mat van kleur is en een donkere goudbruine kleur heeft in het witte gedeelte.
– De inkt van de kleine letters van de tekst opgenomen in het blok aan de achterzijde van het
bankbiljet is wat lichter en heeft het effect van overgang van kleur (licht naar wat donkere kleur)
terwijl de inkt van de tekst op een vervalst bankbiljet donkerder van kleur is en (nagenoeg) geen
overgang van kleur kent. Op de echte biljetten zijn de kleine teksten scherp leesbaar. Bij de
vervalste bankbiljetten zijn deze (kleine) letters vaak minder scherp en daardoor ook minder goed
leesbaar.
– De vogel op de voorzijde van het bankbiljet en het logo van de Bank aan de achterzijde van het
bankbiljet zijn op een vervalst bankbiljet ook gedrukt met een donkerder inkt.
– De vervalste bankbiljetten hebben nagenoeg geen planchettes (glitters). Op een echt bankbiljet
veranderen de planchettes van kleur naar mate je het bankbiljet op verschillende wijze draait.
– Bij het plaatsen van een streep op een vervalst bankbiljet met een “vals geld pen” markeert de pen
een zwart/bruine streep op het bankbiljet, terwijl dit niet het geval is op een echt bankbiljet.
– De rand aan de onderzijde van het vervalste bankbiljet is breder dan die van een echt bankbiljet.
De CBCS vraagt het publiek om alert te zijn en een biljet, met name biljetten van 100 gulden, te
controleren voordat u het aanneemt. Wanneer u serieuze twijfels heeft over de echtheid van een
bankbiljet, wordt u geadviseerd dit te weigeren en de politie in te schakelen. Meer informatie over de
echtheidskenmerken van onze bankbiljetten is te vinden op de website van de CBCS onder het kopje
Education of door het volgen van de link https://www.centralbank.cw/education/videos/securityfeatures-of-banknotes.
Wellicht ten overvloede attendeert de CBCS u erop dat geen enkele persoon en/of instelling valse
bankbiljetten mag aannemen. Op het vervalsen van geld of het bewust betalen met vals geld staat een
gevangenisstraf van ten hoogste negen jaar.
Willemstad, 2 november 2019
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: