Faillissement BDO blijft in stand

Faillissement BDO blijft in stand

Willemstad/Philipsburg – Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao heeft met haar vonnis van
vandaag, 13 november 2019, het faillissement van Banco del Orinoco (BDO) herbevestigd. Het verzet
hiertegen is door het Gerecht afgewezen.
Bij rechterlijk vonnis van 5 september 2019 is op verzoek van de Centrale Bank van Curaçao en Sint
Maarten (CBCS) jegens BDO de noodregeling uitgesproken. Het Gerecht heeft daarbij aangenomen
dat BDO gebruik heeft gemaakt van vervalste documenten om haar financiële positie te onderbouwen
en achtte de ernstige twijfels van CBCS over de financiële positie dan ook terecht. Tijdens de
noodregeling heeft CBCS geconstateerd dat de financiële positie van BDO deplorabel is. CBCS heeft
vastgesteld dat voortzetting van de noodregeling geen doel meer dient. Op verzoek van CBCS is
vervolgens het faillissement van BDO uitgesproken.
In het vonnis van vandaag heeft het Gerecht opnieuw en naar de dag van vandaag beoordeeld of
BDO een negatief eigen vermogen heeft en het met de noodregeling te bereiken doel niet (meer) kan
worden verwezenlijkt. De schulden van BDO bedragen circa USD 900 miljoen. In het kader van het
verzet is niet aangetoond dat BDO beschikt over substantiële activa. CBCS heeft zich volgens het
Gerecht terecht op het standpunt gesteld dat BDO een negatief eigen vermogen heeft. Het Gerecht
is van oordeel dat CBCS heeft kunnen oordelen dat het doel van de noodregeling niet kan worden
behaald. Het faillissement van BDO blijft derhalve onverkort in stand.

Willemstad, 14 november 2019
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: