Vonnis in de zaak van de Vereniging van Medisch Specialisten van Curaçao tegen het Land aan.

Willemstad, 21 november 2019

Bijgaand treft u het vonnis in de zaak van de Vereniging van Medisch Specialisten van Curaçao tegen het Land aan.

Zoals u kunt lezen blijft het landbesluit nadere criteria zorgcontracten, met onder meer de bepaling van een leeftijdsgrens voor individuele medische beroepsbeoefenaren, haar geldigheid behouden, met dien verstande dat het Land ervoor  zorg moet dragen dat een overgangsregeling wordt ingevoerd. De reeds door het Land aan de Raad van Advies aangeboden Overgangsregeling voldoet aan de daaraan te stellen eisen en is voor de rechter voldoende om te concluderen dat er voor de medisch specialisten geen spoedeisend belang meer zal zijn als de regeling op 1 januari 2020 van kracht wordt.

 

Voor nader informatie: Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur

KLIK HERE:

vonnis kort geding – vereniging medisch spcialisten – land

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: