RESTORATIVE PRACTICES OP SCHOLEN HOOG NODIG OM CONFLICTEN ONDER JONGEREN TEGEN TE GAAN

RESTORATIVE PRACTICES OP SCHOLEN HOOG NODIG OM CONFLICTEN ONDER
JONGEREN TEGEN TE GAAN

Al in de eerste week van 2020 vonden er op Curaçao twee moorden plaats. In beide zaken zijn er
jongeren (in één geval zelfs een minderjarige) bij betrokken. Beide moordzaken zijn vermoedelijk naar
aanleiding van een conflict onder jongeren ontstaan. De cijfers van de Stichting Ambulante Justitiële
Jeugdzorg Curaçao (AJJC) laten zien dat het plegen van geweld door jongeren tussen de 16 en de 18 jaar
alarmerend is. Juist daarom is de campagne “Legumai ‘beef’, por otro!” van de Kerncommissie
Restorative Justice een belangrijke stap om geweld te voorkomen en conflicten onder jongeren anders
op te lossen.
“Legumai ‘beef’, por otro!”, is een informatiecampagne die al sinds december 2019 loopt. In de eerste
maanden van 2020 zal de campagne geïntensiveerd worden. De campagne houdt onder andere in dat
jongeren op middelbare scholen een short film te zien zullen krijgen. De short film kaart het onderwerp
“conflicten onder jongeren” aan en laat zien hoe deze conflicten opgelost kunnen worden door middel
van Restorative Practices. In de film wordt een vervelende situatie getoond, waarbij door onderlinge
roddels, een hevige discussie en een gevecht ontstaat tussen twee leerlingen. Na het gevecht, worden de
leerlingen uitgenodigd voor een groepsgesprek. Hierbij wordt getracht, het probleem te bespreken en tot
oplossingen en afspraken te komen. Met de campagne trachten de ketenpartners – via scholen – jongeren
te laten zien dat misverstanden en conflicten op een vreedzame manier opgelost kunnen worden.
Samenwerking
De productie van de short film vloeit voort uit een samenwerking tussen verschillende ketenpartners.
Deze ketenpartners houden zich bezig met de thema Restorative Justice en Restorative Practices.
Ketenpartners zijn UO Reclassering Curaçao, N&M Mayor i Yu, Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC –
voormalig GOG), Stichting Slachtofferhulp Curaçao, SEDA (Sentro Di Dama), Stichting Ambulante Justitiële
Jeugdzorg Curaçao (AJJC), Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curaçao (VPCO), Triple A
Attorneys, Korps Politie Curaçao (KPC), het Openbaar Ministerie Curaçao en Ministerie van Justitie. De
productie van de film was in handen van mevrouw Iris Ludekuse, drama docent van Albert Schweitzer
VSBO (VPCO). De acteurs (leerlingen van de Albert Schweitzer VSBO), zijn onder de indruk van de film,
maar ook over het onderwerp. Tijdens de première van de film onder jongeren, hebben de leerlingen
stilgestaan bij de consequenties van conflicten zowel op korte als lange termijn en het grote belang om
conflicten anders op te lossen.

Restorative Practices

Deze aanpak die aan jongeren gepresenteerd wordt, wordt Restorative Practices genoemd. Restorative
Practices is een manier om met conflicten om te gaan. Uit een onderzoek in Schotland blijkt dat op
scholen die Restorative Practices op de juiste manier toepassen, het aantal conflicten, vechtpartijen en
het aantal kinderen dat de klas wordt uitgestuurd vermindert. Restorative Practices gaan uit van het
Restorative Justice principe. Restorative Justice (of herstelrecht) is gebaseerd op een justitioneel model,
waarbij de focus meer gericht is op herstel van de aangerichte schade en daarmee op herstel van de
relatie, dan op het straffen van de daders. Het Openbaar Ministerie hanteert in bepaalde zaken de
Restorative Justice methode. De ketenpartners vinden het van groot belang om ook de gemeenschap van
Curaçao kennis te laten maken met deze vorm om conflicten op te lossen. In de praktijk blijkt dat vooral
jongeren bewust gemaakt moeten worden hoe conflicten het beste opgelost kunnen worden.
Informatiecampagne
Na de short film die aan middelbare scholieren getoond zal worden, zullen er ook kringgesprekken
plaatsvinden onder begeleiding van een deskundige uit de ketenpartners. Hier wordt de film besproken
en kunnen jongeren hun eigen situaties bespreken. Naast de short film tour, zullen er tijdens de campagne
ook persinterviews worden gegeven door ketenpartners om meer licht te werpen op het onderwerp.
Daarnaast is het de bedoeling om aan het einde van de campagne onder andere een wedstrijd en een
debat te houden onder jongeren.
Een trailer van de short film “Legumai ‘beef’, por otro!” is te zien op de Facebookpagina van het Openbaar
Ministerie. Middelbare scholen die in aanmerking willen komen voor een presentatie van de short film
“Legumai ‘beef’, por otro!” kunnen contact opnemen via kcrjcuracao@gmail.com of op 5262791.

Fotobijlage:
Foto 1: Medewerker Stichting Slachtofferhulp Curaçao geeft informatie aan jongeren over
Restorative Practices
Foto 2: Groepsgesprek tussen docent en leerlingen naar aanleiding van de film

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: