TRANSACTIEBEDRAGEN OM VOOR HET NIET NALEVEN VAN COVID MAATREGELEN

TRANSACTIEBEDRAGEN OM VOOR HET NIET NALEVEN VAN COVID MAATREGELEN

 

De dreiging van besmetting met het CoVid-19 virus houdt iedereen de afgelopen periode bezig. De oproepen van de overheid om je aan regels en richtlijnen te houden in deze ernstige situatie en de vele noodverordeningen die door de overheid gemaakt zijn, bevestigen de ernst van de huidige situatie. Gelukkig houden velen zich keurig aan de regels. Dat geldt jammer genoeg niet voor iedereen.
Daarom controleren de politie en andere handhavingsautoriteiten streng op de naleving van de door de overheid uitgevaardigde regels. Deze hebben de mogelijkheid om bij bijvoorbeeld samenkomsten of het niet opvolgen van de quarantaine maatregelen zoals de avondklok die sinds 28 maart geldt, processen verbaal op te stellen.
Op grond van de Ministeriële Beschikking van 28 maart 2020 heeft het Openbaar Ministerie (OM) het beleid voor wat betreft transactiebedragen voor het niet naleven van de door de overheid uitgevaardigde richtlijnen, verscherpt. Onderstaande bedragen gelden als uitgangspunt en kunnen oplopen als de situatie om maatwerk vraagt. Niet voldoen aan een transactie leidt in beginsel tot (verdere) vervolging met een hogere eis ter zitting. Het OM benadrukt dat het in een ieders belang is om zich aan de regels te houden en zodoende besmetting zo veel mogelijk te voorkomen.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: