Mariniers Aruba ondersteunen bij brand ziekenhuis / Marines on Aruba support in hospital fire

 

Mariniers Aruba ondersteunen bij brand ziekenhuis (English below)

Ruim twintig mariniers van het 32e Raidingsquadron op Aruba zijn gisteravond ingezet bij een brand van het Dr. Horacio E. Oduber Hospital. De militairen, geplaatst op Marinierskazerne Savaneta, zijn opgeroepen om hand-en-spandiensten uit te voeren zoals het opbouwen van tenten en het plaatsen van veldbedden. Ook hebben zij patiënten vervoerd die verplaatst moesten worden naar een veilige locatie.

Het hoofd van Bureau Rampenbestrijding Aruba (RBA) heeft rechtstreeks de kazernecommandant Luitenant-kolonel Art van Beekhuizen gebeld met het verzoek militaire bijstand te leveren. Hierop is direct gehandeld en zijn er militairen naar het ziekenhuis gestuurd ter ondersteuning. Luitenant-kolonel van Beekhuizen: “Onze missie is veiligheid op en vanuit Aruba. De derde hoofdtaak van CZMCARIB is het ondersteunen van civiele activiteiten, daar is dit een goed voorbeeld van. Wij zijn als militair 24/7 beschikbaar om bij noodsituaties ingezet te worden, waar dan ook ter wereld.“. De brand vond plaats na een explosie in het oude gedeelde van het ziekenhuis, welke gerenoveerd zou worden.

Marines on Aruba support in hospital fire

More than twenty marines from the 32nd Raidingsquadron in Aruba were deployed last night because of a fire of the Dr. Horacio E. Oduber Hospital. The marines, placed at the Marines barracks Savaneta, have been called upon to provide assistance such as placing tents and camp beds. They also transported patients who had to be moved to a more safe location.

The head of the Bureau for Disaster Relief Aruba (RBA) called the barracks commander Lt. Col. Art van Beekhuizen directly with the request to provide military assistance. Immediate action was taken and soldiers were sent to the hospital for support. Lieutenant Colonel van Beekhuizen: “Our mission is safety in and from Aruba. CZMCARIB’s third main task is to support civil activities, which is a good example of this. As a soldier, we are available 24/7 to be deployed in emergency situations, anywhere in the world. “. The fire took place after an explosion in the old part of the hospital, which was to be renovated.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: