De Defensie Bewaking & Beveiliging Organisatie (DBBO) zet Marinierskazerne Savaneta op Aruba voor het blok

De Defensie Bewaking & Beveiliging Organisatie (DBBO) zet Marinierskazerne Savaneta op Aruba voor het blok

De afgelopen jaren heeft de kazerne ingezet op een goed beveiligde kazerne. Goed opgeleid personeel, goede voorzieningen en goede uitrusting vormen daarbij de basis. Drempels zijn er gemaakt om de snelheid van voertuigen bij de poort te verlagen. Het wachtgebouw is op verschillende punten aangepast. Representatieve B&B-kleding is verstrekt door de kazerne met DBBO-logo voor o.a. de herkenbaarheid als B&B-eenheid zoals dat ook in NLD het geval is.

De laatste twee overwinningen voor de wacht zijn de betonnen barriers die bij dreiging een veilige voertuigsluis mogelijk maken en het patrouillevoertuig voor de wacht. Beide zaken zijn geïnitieerd, betaald en uitgevoerd door de kazerne. Uiteindelijk is het nog wachten op een nieuw camerasysteem, een digitale sleutelkast en DBBO-wachtcommandanten. Die laatsten om vanuit hun professionaliteit de toegewezen wachthebbenden beter te coachen in hun werkzaamheden. Tevens hopen we dat DBBO de Commandant Patrouille Gebied (CPG) functie aanhoudt vanwege de expertise die deze kan inbrengen om de kazerne nog veiliger te maken.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: